Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Fiyat (Eder) Nedir? Fiyat (Eder) Hakkında Kısaca Bilgi

Fiyat (Eder) Terimi Hakkında Bilgiler

Fiyat (Eder)Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Fiyat (Eder):
Mal ve hizmetlerin birim para insinden değerine fiyat denir. Mal ve hizmetlerin değeri fiyata göre belirlenir. Mal ve hizmetlerin fiyatları piyasalarda oluşur. Piyasalar alıcı ve satıcıların karşı karşıya geldiği yerlerdir.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Kişiden kaynaklanan engeller: Bu engelleme türünde bireyde engellenmişlik duygusu yaratan neden, yine bireyin gerçekçi olmayan beklentilerinden doğar. Örneğin, kısa boylu olduğu h devam et

  box İdiot (Aptal): Yaklaşık 0 - 19 zeka bölümüne sahip insanlardır. Bunlar sürekli bakıma muhtaçtırlar. Kendi başlarına hiçbir gereksinimlerini karşılayamazlar. İleri ya devam et

  box Basit Önerme: Tek bir yargı bildiren önerme. devam et

  box Toplumsal Sapma: Toplumdaki bazı bireylerin ve grupların, toplumda geçerli olan normlara çeşitli nedenlerle uymaması durumu. devam et

  box A posteriori: Deneyimin eseri veya sonucu olan, deneyime dayanan anlamına gelen Latince terim. devam et

  box Taoizm: Nihilizmin bir başka biçimi de İlk Çağda Çin'de görülen taoizm'dir. Lao-Tse'nin kurduğu taoculuk, gerçeğin tüm çeşitliliğine karşın "bir" (Tao) olduğu devam et

  box Meşrep: Yaradılış, huy, karakter, mizaç, davranış biçimi. devam et

  box Eleştiricilik(Kritisizm): Septisizm(şüphecilik) ve dogmatizm karışımı bir sistem olan bu felsefe Kant'ın felsefesi olarak anılır. devam et