Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

terimler Çekirdek Zarı:Çekirdeği sitoplazmadan ayıran iki katlı zar. devam

terimler Çekirdekçik:Çekirdek öz suyunun yoğunlaşmış protein ve RNA içeren koyu renkli sıvısı. devam

terimler Çekme:Bir şeyi tutup kendine veya başka yöne doğru yürütmek. devam

terimler Çelik:Su verilerek çok sert ve esnek duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir devam

terimler Çenek:Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri. Tohumdaki embri devam

terimler Çevre:Kısaca, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden devam

terimler Çevre Kirliliği:1. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz y devam

terimler Çevre Koruma:Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut b devam

terimler Çevrebilimi:Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına çevrebilim denir. devam

terimler Çıkrık:Aynı merkezli, farklı yarıçaplı makaradır. devam

terimler Çiçek:Çiçekli bitkinin üreme organı. devam

terimler Çiçek Tozu:Çiçekli bitkilerde erkek üreme organında oluşturulan erkek üreme hücrelerini içeren tanecikler. devam

terimler Çiçekli Bitkiler:Tohumla ürüyen ve çiçek bulunduran bitkiler. devam

terimler Çiçeksiz Bitkiler:Tohum oluşturman ve çiçek bulundurmayan bitkiler. devam

terimler Çift Çenekli Bitki (Dikotiledon):Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir devam

terimler Çimlenme:Bitki tohumundan bitki kökünün, gövdesinin, yaprak ve çiçeklerin oluşması. devam

terimler Çorak:Üzerinde sayıca az bitki bulunan verimsiz toprak. devam

terimler Çökelti:Bir sıvının dibine çökelen katı madde. devam

terimler Çözelti:Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen bir şekilde yayılması sonucu oluşan karışımlar. devam

terimler Çözücü:Çözeltiyi oluşturan sıvı madde.Örnek:Tuzlu suyun çözücüsü su. devam

terimler Çözünen:Çözelti içindeki madde.Örnek:Tuzlu suyun çözüneni tuz. devam

terimler Çözünürlük:Bir maddenin bir sıvı içinde çözünebilme özelliği. devam

terimler Çukur ayna:İç yüzü (çukur yüzü) parlak olan küresel ayna. devam

terimler Çürükçül bakteri:Çürümüş, kokuşmuş besinler üzerinde yaşayan bakteri çeşidi. devam

terimler Çürükçül beslenme:Bazı canlıların,bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırarak beslenmesi devam

terimler Çürümek:Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak. devam

terimler D - amino asit:Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit. devam

DİĞER SAYFALAR:

Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim: 1612

Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın