eğitim sitesi

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

Online Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğü

  terimlerÇekirdek Zarı: Çekirdeği sitoplazmadan ayıran iki katlı zar.

  terimlerÇekirdekçik: Çekirdek öz suyunun yoğunlaşmış protein ve RNA içeren koyu renkli sıvısı.

  terimlerÇekme: Bir şeyi tutup kendine veya başka yöne doğru yürütmek.

  terimlerÇelik: Su verilerek çok sert ve esnek duruma getirilebilen, birleşiminde az miktarda karbon bulunan demir ve karbon karışımı.

  terimlerÇenek: Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri. Tohumdaki embriyoyu besleyen kısım.

  terimlerÇevre: Kısaca, canlı ve cansız varlıkların bir arada bulundukları birbirini etkiledikleri ve birbirinden etkilendikleri, uyum içerisinde bir arada ya

  terimlerÇevre Kirliliği: 1. Çevrenin doğal yapısını ve bileşiminin bozulmasını, değişmesini ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesini çevre kirlenmesi ol

  terimlerÇevre Koruma: Çevresel değerlerin ve ekolojik dengenin tahribini, bozulmasını ve yok olmasını önlemeye, mevcut bozulmaları gidermeye, çevreyi iyileştirmey

  terimlerÇevrebilimi: Tüm canlı ve cansızların karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına çevrebilim denir.

  terimlerÇıkrık: Aynı merkezli, farklı yarıçaplı makaradır.

  terimlerÇiçek: Çiçekli bitkinin üreme organı.

  terimlerÇiçek Tozu: Çiçekli bitkilerde erkek üreme organında oluşturulan erkek üreme hücrelerini içeren tanecikler.

  terimlerÇiçekli Bitkiler: Tohumla ürüyen ve çiçek bulunduran bitkiler.

  terimlerÇiçeksiz Bitkiler: Tohum oluşturman ve çiçek bulundurmayan bitkiler.

  terimlerÇift Çenekli Bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.

  terimlerÇimlenme: Bitki tohumundan bitki kökünün, gövdesinin, yaprak ve çiçeklerin oluşması.

  terimlerÇorak: Üzerinde sayıca az bitki bulunan verimsiz toprak.

  terimlerÇökelti: Bir sıvının dibine çökelen katı madde.

  terimlerÇözelti: Bir maddenin diğer bir madde içinde homojen bir şekilde yayılması sonucu oluşan karışımlar.

  terimlerÇözücü: Çözeltiyi oluşturan sıvı madde.Örnek:Tuzlu suyun çözücüsü su.

  terimlerÇözünen: Çözelti içindeki madde.Örnek:Tuzlu suyun çözüneni tuz.

  terimlerÇözünürlük: Bir maddenin bir sıvı içinde çözünebilme özelliği.

  terimlerÇukur ayna: İç yüzü (çukur yüzü) parlak olan küresel ayna.

  terimlerÇürükçül bakteri: Çürümüş, kokuşmuş besinler üzerinde yaşayan bakteri çeşidi.

  terimlerÇürükçül beslenme: Bazı canlıların,bitki ve hayvan atıklarını ayrıştırarak beslenmesi

  terimlerÇürümek: Genellikle mikroorganizmaların etkisiyle kimyasal değişikliğe uğrayarak bozulup dağılmak.

  terimlerD - amino asit: Bakteri hücre duvarlarının polipeptidlerinde bulunan, proteinlerde bulunmayan amino asit.

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   8 9 10 11 12 13 14   SONRAKİ   »»

  Fen Bilimleri Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1612

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın