Eğitim Sitesi

Eklemeli Dil Nedir? Eklemeli Dil Hakkında Kısaca Bilgi

Eklemeli Dil Terimi Hakkında Bilgiler

Eklemeli DilTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Eklemeli Dil:
Sözcük sonuna veya başına ek alan dil.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Çekim Eki: 1- Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyip, yalnızca cümle içindeki görevini belirleyen eklerdir. Çekim ekleri, sözcükleri birbirine çeşitli görev v devam et

  box Düz Cümle: Yüklemi sonda olan cümle. devam et

  box Üçüncü Çoğul Kişi: O şahsını karşılayan dil birimi. devam et

  box Ek Fiil: Eski Türkçede er- yardımcı fiilinin er->ir->i- biçiminde ekleşmesinden oluşan, ad soylu kelimelerin yüklem olarak kullanılmasını sağlayan ve birleşik devam et

  box Göçüşme: Bazı sözcüklerde, seslerin yer değiştirmesi. Türkçede daha çok "r" veya "I" ünsüzünün bulunduğu sözcüklerde, birinci hecenin sonundaki sesle ikinci he devam et

  box Anlam Daralması: Sözcükler, anlamda daralma ya da genişleme yoluyla başka bir anlama geçerek yan anlamlar kazanabilir. Sözcüğün eskiden anlattığı şeyin ancak bir bölü devam et

  box Eylemden Türemiş Eylem: Eylem kök veya gövdesine eylemden eylem yapan eklerin getirilmesiyle yapılan eylem. devam et

  box İlgi Zamiri: Adın yerini tutan-ki eki. devam et