Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ehl-İ Kitap Nedir? Ehl-İ Kitap Hakkında Kısaca Bilgi

Ehl-İ Kitap Terimi Hakkında Bilgiler

Ehl-İ KitapTarih Terimi Olarak Ehl-İ Kitap:
Müslümanlardan başka, İslamiyet'in onayladığı ve Allah tarafından bir peygamber aracılığıyla indirilmiş kutsal kitaplara (Zebur, Tevrat, İncil) inananlardır.

 

Ehl-i KitapDin Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimi Olarak Ehl-i Kitap:
1- Peygamberimizden önce kendilerine ilahi kitap gönderilen Yahudi ve Hıristiyanlar.

2- Bozulmuş olan bir semâvî dîne inanan kâfire (Ehl-i kitâb) ya'nî (Kitâblı kâfir) denir.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Feodalizm: Toprak köleliğine ( Serf- Reaya ) dayanan toprak ağalığı düzenidir. Tarım alanlarının soyluların, rahiplerin ve savaşçı barbar kabile şeflerinin eline devam et

  box Kapı: Hükümet dairesi anlamında kullanılırdı. Halk Kapu diyordu. devam et

  box Mühimmat: Ordu dilinde silah, cephane, akaryakıt, taşıt, araç vb. malzeme. devam et

  box Fesih: Verilmiş bir yargıyı kaldırma, bozma. devam et

  box Navlun: Gemi kirası. Gemiye yüklenen malın taşınması için istenen ücret. devam et

  box Basit Devlet: Hukuk birliğinin bulunduğu devlet. devam et

  box Duma: Çarlık zamanında Rus parlamentosuna verilen ad. devam et

  box Arazi-İ Emiriyye (Beylik Toprak): Osmanlı Devleti'nde aslı Beyt-ül Mala (devlet hazinesi) ait olan, tasarruf (kullanım) hakkı kişilere verilen tarla, çayır, yaylak, kışlak, koru vb. öz devam et