Eğitim Sitesi

Duran Dalga Nedir? Duran Dalga Hakkında Kısaca Bilgi

Duran Dalga Terimi Hakkında Bilgiler

Duran DalgaFizik Terimi Olarak Duran Dalga:
Birbirine karşı hareket eden frekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal bölgeler olarak sınıflandırılır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Mekanik enerji: Yer çekim ve elastik potansiyel enerjiler gibi kinetik ve potansiyel enerjilerin toplamıdır. Bir başka deyişle fiziksel bir sistemin kinetik ve potans devam et

  box Sarım: Bir yalıtkan üzerine yalıtkan tel sarılarak oluşturulan akım makarasının her halkası devam et

  box Elektromagnet: Demir çekirdeği saran telden oluşan bir magnettir. Elektromagnet, demir çekirdeği saran iletkene akim verilerek kullanılabilir. devam et

  box Düzensiz yerleşmiş sistem: Diğerlerine göre yerleşiminde farklılaşmalar olan bir sistem. devam et

  box Eklem: Bağlanma noktası. devam et

  box Metre: SI birim sisteminde uzunluk, 39.37 inch e veya 1.094 yard a eşittir. devam et

  box Denge Konumu: Cismin üzerindeki net kuvvetin sıfır olduğu konumdur. devam et

  box İvme: Hareket hâlindeki cismin hızında birim zamanda oluşan değişme miktarı. devam et