Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Duran Dalga Nedir? Duran Dalga Hakkında Kısaca Bilgi

Duran Dalga Terimi Hakkında Bilgiler

Duran DalgaFizik Terimi Olarak Duran Dalga:
Birbirine karşı hareket eden frekansları ve genlikleri aynı olan iki dalganın yaptığı girişim olayıdır. Sonuç dalgası nodal ve antinodal bölgeler olarak sınıflandırılır.

 

  Benzer Fizik Terimleri:

  box Korozyon: Metallerin nemli ve sulu ortamlarda kendiliğinden pil oluşturup aşınması. devam et

  box Mutlak Sıcaklık Skalası: Sıcaklığın sıfır olduğu nokta. Sıcaklık derecedeki bölmelendirilmiştir. Birimi Kelvin. devam et

  box Elektron yakalanması: Bir atomun iç kabuklarındaki bir elektronun çekirdek tarafından yakalanarak yok olmasıdır. Oluşan evlat çekirdek nükleon ile aynı sayıda fakat bir pro devam et

  box Doyum: Magnetik bir malzemenin magnetizasyonun artık değişmediği bölge. devam et

  box Akım Şiddeti: Bir elektrik devresinin birim kesitinden birim zamanda geçen yük miktarı. devam et

  box Kritik kütle: Reaksiyonun bitmemesi için gerekli olan minimum kütle miktarı. devam et

  box Sürtünme Kuvveti: 1. Bir cisim, pürüzlü bir yüzeyde yahut hava veya su gibi viskoz bir ortam içinde hareket ediyorsa çevresi ile arasındaki etkileşmeden dolayı harekete devam et

  box Ani ivme: Ortalama ivmenin Δt sıfıra yaklaşırken limit değeridir.Ani ivme hızın zamana göre türevidir. devam et