Eğitim Siteleri

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

Online Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğü

  terimlerSeyyid: Hz. Peygamber (sav)'in soyundan olan, onun izinden giden.

  terimlerSeyyit: Hz. Ali ve Hz. Fatıma'nın (Allah'ın selâmı onlara olsun) soyundan olan kimse.

  terimlerSıdk: Doğruluk, dürüstlük, gerçeklik.

  terimlerSıla-i Rahim: Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla diyalog halinde olmak.

  terimlerSılayı Rahim: İslamiyet'te akraba ziyaretine verilen isim. Akrabayı arayıp sormak, kusurlarını bağışlamak, ihtiyaçlarında yardım etmek, onlarla diyalog h

  terimlerSır: Gizli tutulup kimseye söylenmemesi gereken şey.

  terimlerSırat: Kıyamet koptuktan sonra insanların mahşerde sorgulanmalarının sonucunda üzerinde yürüdükleri zaman, cennete gidecekler için genişleyen, ceh

  terimlerSırat-ı Müstekîm: Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

  terimlerSidâne: Kâbe'nin muhafızlığını yapma görevidir.

  terimlerSihir: Sebebi esrar perdesinde kaldığı için seyredeni şaşırtan, aldatan, etkileyen bir olay.

  terimlerSikâye: Kâbe'yi ziyârete gelen hacıların sularını tedârik etmektir.

  terimlerSimsar: Dini kendi çıkarı için kullanan kimse.

  terimlerSinagog: Yahudilerin ibadet etmek için toplandıkları yer, havra.

  terimlerSinsi: Gizli, kurnazca, alttan alta iş gören.

  terimlerSiyer: Hz. Muhammed (S:A.V.)'in hayatını, güzel ahlâkını, üstün vasıflarını anlatan kitaplar.

  terimlerSofta: Bir görüşe, bir inanışa körü körüne bağlanan kimse.

  terimlerSohbet: Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl.

  terimlerSorumlu: Üstüne aldığı veya yaptığı, işlerden dolayı hesap vermek zorunda olan, sorumluluk taşıyan kimse.

  terimlerSoy Kütüğü: Soy ağacı, kişilerin nesep ve soylarını belirlemek amacıyla soyların yazılı bulunduğu metin.

  terimlerStrateji: 1- Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol. 2- Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış veya savaşta benimsenen politikala

  terimlerSubhanallah: Allah'ı överim

  terimlerSuffe: Hz. Peygamber (sav)'in mescidine bitişik, üstü örtülü ve etrafı açık mesken.

  terimlerSuhuf: Küçük topluluklara, ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde indirilen küçük kitap ve yazılı metinlerdir.

  terimlerSuhuf (Sahifeler): Kutsal kitaplara göre küçük hacimli olan Allah'ın bazı peygamberlerine gönderdiği kitapçıklar. Hz. Adem (as)'a 10 Sahife; Hz. Şit (as)'a 50

  terimlerSuikast: 1- Gizlice cana kıyma ve kötülük etmeye kalkışma. 2- Bir devlet büyüğünü veya önemli bir kişiyi plan kurarak öldürme.

  terimlerSulh: İnsanın başkasıyla uzlaşmak için kendi mal veya hakkını ona bırakması.

  terimlerSûr: İsrafil adlı meleğin, kıyametin kopacağı ve insanların yeniden diriltilecekleri zaman üfleyeceği, gerçek niteliğini sadece Yüce Allah'ın

  DİĞER SAYFALAR :

  ««   ÖNCEKİ   42 43 44 45 46 47 48   SONRAKİ   »»

  Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Terimleri Sözlüğünde Kayıtlı Terim : 1458

  Terimler Sözlüğü Ana Sayfaya Dönüş İçin Tıklayın