Eğitim Sitesi

Delokalizasyon Nedir? Delokalizasyon Hakkında Kısaca Bilgi

Delokalizasyon Terimi Hakkında Bilgiler

DelokalizasyonKimya Terimi Olarak Delokalizasyon:
Elektronun birden fazla atoma ait olması.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Kısmi Basınç: 1- Bir gaz karışımında bulunan gazlardan her birinin, bulundukları kaba tek başlarına yaptıkları basınca kısmi basınç denir. 2- Gaz karışımı devam et

  box Termit reaksiyon: Bir metal oksitin alüminyumla indirgenmesi. devam et

  box Doymuş Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti. devam et

  box Amfoter Özellik: Bir maddenin kuvvetli asitler karşısında baz, kuvvetli bazlar karşısında asit özellik göstermesi. devam et

  box Stereo kimya: Moleküllerin uzaydaki üç boyutlu geometrileri ile ilgilenen kimya. devam et

  box Metabolizma: Canlı organizmada ya da canlı hücrede gerçekleşen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal tepkimeler. devam et

  box Disproporsiyon: Redoks reaksiyonlarında aynı elementin hem yükseltgenip hem de indirgenmesi devam et

  box Alkol: Bir alkil grubuna bir hidroksil (-OH) grubu bağlanmasıyla oluşan bileşiklere alkol denir. devam et