Eğitim Sitesi

Comecon (Komecon) Nedir? Comecon (Komecon) Hakkında Kısaca Bilgi

Comecon (Komecon) Terimi Hakkında Bilgiler

Comecon (Komecon)Coğrafya Terimi Olarak Comecon (Komecon):
SSCB(Eski Rusya) ile çoğunluğu Avrupa sosyalist ülkeler tarafından kurulmuş olan, ancak üye ülkelerde meydana gelen köklü ekonomik ve siyasal değişiklikler sonucu 1990 yılında feshedilen ekonomik birlik.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Afet: 1- Can ve mal kaybına yol açan olaylar. Bunların çoğu doğaldır. Çığ, sel, deprem gibi. Ayrıca yangın gibi insan kaynaklı afetlerde vardır. 2- Fizik devam et

  box Harita Anahtarı (Lejant): Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölümdür. Her haritanın kullanım amacına göre farklı işaretler kullanılır. devam et

  box Mikroklima: Dar iklim bölgesi. devam et

  box Mutlak Konum: Bir merkezin Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre uzaklığının açı cinsinden değeridir, matematik konuma eşittir. devam et

  box Aneroid Barometre: Madeni barometredir. Cıvalı barometrelerin kullanım alanının sınırlı olması ve taşıma zorluğu nedeniyle geliştirilmiştir. devam et

  box Turfanda: Sebze ve meyve yetişme mevsiminde en erken yetişmiş olanları. devam et

  box Hipsometrik Harita: Kara yüzeyindeki yükseltilerin gösterildiği fiziki haritalar. devam et

  box Rafineri: Ham petrolü işleyen ve farklı ürünlerini ayrıştıran tesis devam et