Eğitim Sitesi

Cizvit Nedir? Cizvit Hakkında Kısaca Bilgi

Cizvit Terimi Hakkında Bilgiler

CizvitTarih Terimi Olarak Cizvit:
1-Hristiyanlıkta XVI. yüzyılda ortaya çıkmış, "İsa Derneği"de denilen bir tarikattır.

2-Reform hareketlerinden sonra Katolik mezhebini korumak ve yaymak için kurulan Hıristiyan dinî tarikatı.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Liyakat: Layık olma durumu, yeterlilik. devam et

  box Ortodoks Kilisesi: Hristiyan kiliselerinin üç önemli kolundan biri. Her Ortodoks Kilisesi'nin kendi dili ve gelenekleri vardır, ama hepsi aynı inancı paylaşır. Ortodok devam et

  box Patriarkal: Ataerkil. devam et

  box Mühimmat: Ordu dilinde silah, cephane, akaryakıt, taşıt, araç vb. malzeme. devam et

  box Lazlar: Doğu Karadeniz kıyılarında yaşayan Kafkasya kökenli bir halktır. Etnik kökeneri kesinlik kazanmamıştır. Osmanlı egemenliğiyle birlikte İslam inanışı devam et

  box Kolonizasyon: Sömürgeleştirme. devam et

  box Örs: Yapılacak işe göre biçimkeri değişik olabilen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli demir araç. devam et

  box Otağ: İçinde birçok bölümün bulunduğu büyük ve süslü çadır. (Otağ-ı Hümayun: Padişah çadır) devam et