Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Bronsted - Lowry Teorisi Nedir? Bronsted - Lowry Teorisi Hakkında Kısaca Bilgi

Bronsted - Lowry Teorisi Terimi Hakkında Bilgiler

Bronsted - Lowry TeorisiKimya Terimi Olarak Bronsted - Lowry Teorisi:
Bu teoriye göre asit proton verici baz ise proton bağlayıcı (alan) maddedir.

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box Molekülerite: Bir reaksiyonda reaksiyona giren tanecik türünün sayısı. devam et

  box Foton: Elektromanyetik ışınları oluşturan bölünmez dalga paketleri.Işık taneciği. Işık ışınının enerjisi bu fotonlar içinde yoğunlaşmıştır. devam et

  box Standart Koşullar: 1 atm basınç ve 25 °C sıcaklık. devam et

  box Doymuş Çözelti: Belirli bir sıcaklıkta çözücüsünün çözebileceği kadar çözünen bulunduran çözelti. devam et

  box Basit Damıtma: Bir sıvının, önce buharlaştırılıp sonra tekrar yoğunlaştırarak yapılan ayırma işlemine denir. Her iki bileşende elde edilmek istendiğinde basit damıtm devam et

  box Mikroskobik: Mikroskop olmadan, çıplak gözle ölçülemeyen çok küçük yapılar. devam et

  box Çözücü: Bir çözeltinin en fazla miktardaki bileşeni veya çözeltiye fiziksel halini veren bileşendir.Çözeltide genellikle daha fazla bulunan bileşen. devam et

  box Asit: 1-Suda çözündüğünde ortama hidrojen iyonları (H+) ya da hidronyum iyonları (H3O+) verebilen maddelerdir. 2-Sulu çözeltisinde hidrojen iyonu derişimin devam et