Eğitim Sitesi

Bozunma Serisi Nedir? Bozunma Serisi Hakkında Kısaca Bilgi

Bozunma Serisi Terimi Hakkında Bilgiler

Bozunma SerisiKimya Terimi Olarak Bozunma Serisi:
Radyoaktif bir izotopun basamak basamak çeşitli ışımalar yaparak bozunması ve sonunda kararlı bir izotopa dönüşmesi

 

  Benzer Kimya Terimleri:

  box İyonik İletkenlik: Yükün iyonlar tarafından taşındığı elektriksel iletkenlik. devam et

  box Öz ısı: Bir maddenin bir gramının sıcaklığını 1°C yükseltmek için gerekli olan ısı. devam et

  box Alkoksit İyonu: Alkolün konjuge bazı. devam et

  box Katalizör: Kendisi tepkimeye girmediği hâlde, tepkime hızını arttıran veya yavaşlatan tepkimeden değişikliğe uğramadan çıkan madde. devam et

  box Koloit: Bir maddenin sıvı içerisinde asılı kalması sonucu oluşan karışımlara koloit denir. koloit karışımlarda askıda falan madde ancak mikroskopla görülebili devam et

  box Lewis sembolü: Bir elementin kimyasal sembolünde, değerlik elektronlarını noktalarla gösteren simge. devam et

  box Anestezik: Vücuda alındığında geçici duyu yitimine neden olan madde. devam et

  box Kelvin (K): Madde moleküllerinin titreşimlerinin durduğu sıcaklık noktasını sıfır olarak kabul eden bir sıcaklık birimidir. devam et