Eğitim Sitesi

Birleşik Zaman Nedir? Birleşik Zaman Hakkında Kısaca Bilgi

Birleşik Zaman Terimi Hakkında Bilgiler

Birleşik ZamanTürkçe-Dil Bilgisi Terimi Olarak Birleşik Zaman:
Yalın zamanlı ve çekimli bir eylemin -di (i-di), -miş (i-miş), -se (i-se) gibi ek eylem eklerinden birini alarak bildirdiği zaman.

 

  Benzer Türkçe-Dil Bilgisi Terimleri:

  box Mübalağa: Abartma İle İlgili Bilgilere Bakınız. devam et

  box Birleşik Kelime: Yeni bir kavramı karşılamak için iki veya daha çok kelimenin Türkçenin söz kalıplarına uygun belirli yollarla bir araya getirilmesi ile kurulmuş söz b devam et

  box Alfabe: 1- Bir dilin seslerini gösteren, belirli bir sıraya göre dizilmiş, belli sayıda harfin bütünü, yazı, abece. 2- Bir dildeki sesleri karşılayan işare devam et

  box Ulama: Ünsüz harfle biten sözcüğün son ünsüz harfinin kendisinden sonra gelen ve ünlü harfle başlayan sözcüğün ilk hecesiyle birleştirilerek okunmasıdır. D devam et

  box Haber Kipi: Zaman ekleri. Bildirme kipi. devam et

  box Eylem Gövdesi: Ad ya da eylemden türemiş eylem. devam et

  box Bildirme Cümlesi: Bir yargıyı, bir gerçeği bildirmek için yüklemi bildirme kiplerinden biriyle kurulan ad veya fiil cümlesi. devam et

  box Soru Edatı: Soru sormaya yarayan "mi" eki. devam et