Eğitim Sitesi

Bedeviler Nedir? Bedeviler Hakkında Kısaca Bilgi

Bedeviler Terimi Hakkında Bilgiler

BedevilerTarih Terimi Olarak Bedeviler:
Arap Yarımadası'nda çöllerdeki vahalarda konaklayarak koyun, keçi, at ve develeri besleyerek yaşamını sürdüren göçebe Arap topluluğudur. Arap Yarımadası'nın dışında Irak, Suriye ve Ürdün topraklarında da yaşamaktadırlar.

 

  Benzer Tarih Terimleri:

  box Ulak: Devlete ait yazıları (evrakı) bir yerden başka yere götürüp getiren memur. Haberci. devam et

  box Kazaklar: Kuzey Karadeniz kıyılarında yaşayan ve Ruslar-ın korunmasında bulunan, çoğunluğu Müslüman olan savaşçı bir topluluktur. devam et

  box Tröst: Aynı alanda iş yapan çeşitli ortaklıkların pay senetlerinin bir ortaklıkça elde edilmesi ve yönetimlerinin bu ortaklığa yönelen gruba aktarılmasıylaol devam et

  box Saldırı: Hücum, taarruz. devam et

  box Emir-Ül Müminin: İnanmışların yöneticisi, halife. devam et

  box Çaça: Göktürler'in Çin generallerine verdikleri unvan. devam et

  box Lagaş: İlkçağ'da Mezopotamya'da kurulmuş bir Sümer kentidir. Kalıntıları arasında Akbabalar Sütunu ile bir çok tapınak ve binlerce çivi yazılı kil tablet b devam et

  box Navlun: Gemi kirası. Gemiye yüklenen malın taşınması için istenen ücret. devam et