Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Baş Usta Nedir? Baş Usta Hakkında Kısaca Bilgi

Baş Usta Terimi Hakkında Bilgiler

Baş UstaYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Baş Usta:
Baş üstat, baş hoca mânasına gelir. Usta üstâdın Türkçeleştirilmişidir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Fırçalar: Tezhibde kullanılan fırçalar, kullanıldıkları yerlere göre isim alırlar. Müzehhibler bugün samur kılından hazır fırçalar kullanmaktadır. Eskiden kulla devam et

  box Deşti: Eski bir yazı çeşidi. devam et

  box Hizip Gülü: Hizp: kışını, bölük. Yazma Mushafların hiziplerinin baş tarafına konulan, etrafı yuvarlak, içi boş süsleme. Genellikle her beş sayfada bir sayfa kenar devam et

  box Müş'ir: Ayak ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Yan Kâğıdı: Ciltçilik terimi. Araya konan ve Acem kösteği (b. bk.) kendisine yapıştırılan kâğıda verilen ad. devam et

  box Mürgdar Şemse: Çiçekleri arasındaki dalların üzerinde kuşlar bulunan şemselere verilen ad. devam et

  box Sırt: Ciltte alt ve üst kapağı bağlayan kısım. Dip de denir. Klâsik ciltlerde sırt yuvarlak değil, düzdür. Yazı ya da bezeme yoktur. devam et

  box Ara Süsler: Sayfaların metin aralarındaki boşluklarına yapılan süsler. devam et