Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Ba'dehû Nedir? Ba'dehû Hakkında Kısaca Bilgi

Ba'dehû Terimi Hakkında Bilgiler

Ba'dehûHukuk Terimi Olarak Ba'dehû:
daha sonra

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Müteaddit: birden fazla; çeşitli devam et

  box Zürriyet: Bireyin neslinden gelenler devam et

  box Şüyu: paydaşlık; hissedarlık devam et

  box İstihkak: Hak istemek; hak ediş; bir şey üzerinde hak iddiasında bulunma devam et

  box Muvâcehe: yüzleştirme; yüz yüze gelme devam et

  box Zamanaşımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre. devam et

  box Tasarruf: Bir şeyden yararlanabilme ve o şey üzerinde fiili veya hukuki işlem yapabilme gücü. devam et

  box Bilirkişi: Çözümlenmesi özel veya bilimsel bilgiye dayanan konularda düşüncesine başvurulan kimse, uzman, ehlihibre, ehlivukuf, eksper. devam et