Eğitim Sitesi

Aslah (eslah) Nedir? Aslah (eslah) Hakkında Kısaca Bilgi

Aslah (eslah) Terimi Hakkında Bilgiler

Aslah (eslah)Osmanlıca Terimi Olarak Aslah (eslah):
En uygun (Vakfiyelerde en uygun oğul diye geçer)

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Müsadere: Osmanlı Devletinde her hangi bir kişiye ait mallara padişah adına el konulması. devam et

  box Sekban: Osmanlı'da sınır boylarında görev yapan asker. devam et

  box Sadrazam: Osmanlılarda padişahtan sonra gelen ikinci adam, en yetkili devlet görevlisi. Günümüz başbakanı. devam et

  box Şahane: Padişaha ait. devam et

  box Alaya Binmek: Resmi sıfatı olan şahısların, bayramlarla resmi günlerde yapılan alaylara iştiraklerini ifade eden bir tabirdi. Eskiden alaylara atla iştirak edildiği devam et

  box Reis-ül ûlema: Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur. devam et

  box Katip: Sarayda veya herhangi bir devlet kurumunda çalışan ve görevi yazı işlerine bakmak olan kişi. devam et

  box Fıkıh: İslam hukuku. devam et