Eğitim Sitesi

Askeri Yargı Nedir? Askeri Yargı Hakkında Kısaca Bilgi

Askeri Yargı Terimi Hakkında Bilgiler

Askeri YargıHukuk Terimi Olarak Askeri Yargı:
Askeri mahkemelerin ceza hukuku alanındaki faaliyetleri ile asker kişileri ilgilendiren ve askeri hizmeti ilişkin bulunan idari işlem ve eylemlerden doğan uyuşmazlıkların çözümlenmesindeki yargısal faaliyetler.

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Bi-eyyi-hâl: herhalde; mutlaka; elbette devam et

  box Ödence Davası: tazminat davası devam et

  box Mahdut: sınırlanmış; tahdit edilmiş devam et

  box Mülâhaza: düşünce; görüş devam et

  box İhzâr: Kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme, hazırlama; huzura çıkarma. devam et

  box Adi Kefalet: Alacaklının öncelikle borçluyu, daha sonra kefili takip edebileceği kefalettir. devam et

  box Tevkif: Tutuklama devam et

  box Meail: sorunlar devam et