Eğitim Sitesi

Arâzi-i mevât Nedir? Arâzi-i mevât Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i mevât Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i mevâtHukuk Terimi Olarak Arâzi-i mevât:
hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Kamus: Sözlük devam et

  box Usul: Bir yasama veya idare işleminin hazırlanması, yapılması veya yürürlüğe konması sırasında uyulması gereken hükümler ve izlenecek yollar. devam et

  box Bihakkın: Hakkıyla, hak ederek devam et

  box Ticaret Sicili: Ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde ticari işlemlerin kayıt ve tescil edildiği ve herkesin yararlanabileceği resmi kütük. devam et

  box Ticaret Borsası: Ticaret mallarının işlem gördüğü borsa devam et

  box Şahbender: Konsolos devam et

  box Uyuşmazlık Mahkemesi: Üyeleri Danıştay ve Yargıtayca seçilen ve çeşitli mahkemeler arasında çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmeye yetkili olan mahkeme. devam et

  box İptidai itiraz: İlk itiraz devam et