Eğitim Sitesi

Arâzi-i mevât Nedir? Arâzi-i mevât Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i mevât Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i mevâtHukuk Terimi Olarak Arâzi-i mevât:
hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box İstihsal: Üretim; üretme; elde etme devam et

  box İktirân: Yakın varma; yanına gelme; yaklaşma; ulaşma; erişme devam et

  box Bilistirdad: geri alarak; geri alınarak devam et

  box Mukannen: Kesinleşmiş, kanunlaşmış devam et

  box Bâ'de'l-istirdad: geri aldıktan sonra devam et

  box Celse: Oturum, duruşma. Mahkemelerde bir muhakemenin, duruşmanın ve sair meclislerle heyetlerde müzakerelerin yapılması için, nisap dairesinde, azanın her to devam et

  box Tenkis: İndirme, azaltma, eksiltme. devam et

  box Celpname: yargılamada,davacı,davalı,tanık,bilirkişi gibi kimseleri mahkemeye getirtmek için yapılan çağrı devam et