Eğitim Sitesi

Arâzi-i mevât Nedir? Arâzi-i mevât Hakkında Kısaca Bilgi

Arâzi-i mevât Terimi Hakkında Bilgiler

Arâzi-i mevâtHukuk Terimi Olarak Arâzi-i mevât:
hiç kimsenin tasarrufu altında olmayan ve halka terk ve tahsis edilmemiş bulunan,yüksek sesli bir kimsenin sesi işitilmeyecek derecede köy ve kasabalar gibi yerlerden uzak bulunan kıraç, taşlık, pırnallık gibi yerler

 

  Benzer Hukuk Terimleri:

  box Cüz: bir bütünü oluşturan bölümlerden her biri; kısım; parça; bölük devam et

  box Devretmek: Bir malın mülkiyetini, bir mal üzerindeki hakkı başkasına geçirmek. devam et

  box Sulh: Barış. devam et

  box İsticar: Kira ile tutma; kiralama devam et

  box Mamafih: Bununla birlikte, durum böyleyken manalarına gelir devam et

  box Tebliğ: Bildirme, duyurma, anlatma, yazılı bir emri, mahkeme yazısını ilgili şahsa teslim etme, imzasını alma. Çoğulu tebliğâtdır; duyurular, anlatmalar. devam et

  box Yargılama Gideri: Soruşturma ve mahkeme aşamasında yapılan masraflar. devam et

  box Seçim: Kanunlar, yönetmelikler uyarınca kanun koymak ve yönetmek için bir veya daha çok aday arasından belli birini veya birkaçını seçme, intihap devam et