Eğitim Sitesi

Ana Yön Nedir? Ana Yön Hakkında Kısaca Bilgi

Ana Yön Terimi Hakkında Bilgiler

Ana YönCoğrafya Terimi Olarak Ana Yön:
Güneşin doğduğu taraf doğuyu, battığı taraf batıyı gösterir. Bunları dik kesen yönler, kuzeyi ve güneyi gösterir. Bunlara ana yönler denir.

 

  Benzer Coğrafya Terimleri:

  box Nehir: Akarsuların büyüğüne verilen ad. Boyu, beslenme teknesinin alanı, özellikle genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımlarından en büyük ana akarsu, ırmak devam et

  box Kavim: Kişilerin içinde yaşadığı topluluk. devam et

  box Diaspora: Etnik yada dinsel toplulukların asıl topraklarının dışına dağılması devam et

  box Teknoloji: 1- Hizmet ve mal üretim işlerini çabuk, kolay ve kaliteli olarak yapma yöntemi. Bu yöntemle ilgili kullanılan araç ve gereçleri kapsayan bilgi sistemi devam et

  box İskele: Kıyıda, deniz taşıtlarının yanaştığı yer. devam et

  box Peribacası: Özellikle volkan tüflerinin yaygın olarak bulunduğu vadi ve platoların yamaçlarında sel sularının aşındırması ile oluşan özel yeryüzü şekillerine peri devam et

  box Litolojik Yapı: Kayaçların ve onların oluşturdukları katmanlarında yerkabuğu içindeki düzeni, durumu. devam et

  box Geoit: Yerkürenin, kutuplardan basık Ekvator'dan şişkince kendine has şeklinin ismidir. devam et