Eğitim Sitesi

Algısal Değişmezlik Nedir? Algısal Değişmezlik Hakkında Kısaca Bilgi

Algısal Değişmezlik Terimi Hakkında Bilgiler

Algısal DeğişmezlikFelsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimi Olarak Algısal Değişmezlik:
Duyusal alıcılar düzeyindeki farklılıklara rağmen nesnelerin parlaklık, renk, büyüklük ve şekil bakımlarından değişmez olarak algılanması.

 

  Benzer Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji, Mantık Terimleri:

  box Güçler Ayrılığı İlkesi: Demokrasilerde, kişi hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması amacı ile yasam, yürütme, yargı güçleri ayrı organlarca kullanılır. Demokrasilerde devam et

  box Homojen: Benzer karakterlere ya da yapıya sahip olan, bağdaşık. devam et

  box Tasarruf: Gelirin tüketime harcanmayıp yeniden üretim için kullanılan kısmı. devam et

  box Nedensellik yasası: Her olayın bir nedeni olduğunu ileri süren yasa (Her olayın bir nedeni vardır ve bu neden bir önceki olayın sonucudur. Aynı şartlarda aynı neden aynı devam et

  box Alışma: Bir uyarıcının tekrar tekrar sunulması sonucu davranışta görülen zayıflama eğilimi, tolerans geliştirme. devam et

  box Fenomenoloji (öz bilimi): Olayları değil, olayın içindeki özü kavramayı amaçlayan görüş. devam et

  box Vahiy: Evrensel dinlere göre Allah'ın peygamberlerine, ilham, rüya, meleklerle veya doğrudan ilahî bilgiler aktarması ve bu yolla aktarılan bilgi. devam et

  box Ahlak: 1- İnsanların bir toplum içinde uyumlu yaşamaları için kendilerine göre belirledikleri ilkelerin tümüdür. 2- Hem belli bir davranış biçimi hem de k devam et