Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alay Kanunu Nedir? Alay Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Alay KanunuOsmanlıca Terimi Olarak Alay Kanunu:
Alay-ı hümayunlarda, seferlerde, hükümdar huzurunda yapılan resmi geçitlerde, hükümetçe tespit edilmiş olan diğer merasim ve alaylarda, vezirler, ulema (ilmi sınıf), devlet ricali, ocak erkânı ve diğer hizmetlilerin düzen, kıyafet ve teşrifatlarına dair kanuna verilen isimdi. (bu kanun hakkında tam bir bilgi yok, fakat normal protokol, yani hiyerarşiye uygun protokol ve bilinen alay kıyafet ve düzeni olduğu tahmin ediliyor)

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Akid: Sözleşme, bir sözleşmede taraf olan kişi. devam et

  box Kalem: Osmanlılarda resmi evrakı hazırlayan ünite katiplerin çalıştığı yer. devam et

  box Baş Çuhadar: Sarayda padişahın kaftan ve kürklerine bakan büyük memur. / Sadrazam ve vezirlerin ve diğer üst düzey görevlilerin yanında çalışan ve evrak iletme, me devam et

  box Kazasker: En yüksek ilmi rütbe, günümüzün adalet bakanı. İmparatorkuğun Asya ve avrupa bölümlerindeki kadıların başı (Rumeli Kazaskeri, Anadolu Kazaskeri.)Kadı devam et

  box Arâzi-i mezrû'a: Ekilen arazi devam et

  box Sadaret kethüdası: Sadrazamın birinci derecede yardımcısı. devam et

  box İcazet: Bilimde ve eğitimde öğrenimi tamamlayanlara verilen belge. devam et

  box Reis-ül ûlema: Şeyhülislamlık dairesinde ilmiye sınıfının başı olan memur. devam et