Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Alay Kanunu Nedir? Alay Kanunu Hakkında Kısaca Bilgi

Alay Kanunu Terimi Hakkında Bilgiler

Alay KanunuOsmanlıca Terimi Olarak Alay Kanunu:
Alay-ı hümayunlarda, seferlerde, hükümdar huzurunda yapılan resmi geçitlerde, hükümetçe tespit edilmiş olan diğer merasim ve alaylarda, vezirler, ulema (ilmi sınıf), devlet ricali, ocak erkânı ve diğer hizmetlilerin düzen, kıyafet ve teşrifatlarına dair kanuna verilen isimdi. (bu kanun hakkında tam bir bilgi yok, fakat normal protokol, yani hiyerarşiye uygun protokol ve bilinen alay kıyafet ve düzeni olduğu tahmin ediliyor)

 

  Benzer Osmanlıca Terimleri:

  box Beylerbeyi: Genel vali, Sancak beylerinin başı. Osmanlı imparatorluğunun Asya kıtasındaki sancak beylerinin başına "Anadolu Beylerbeyi", Avrupa kıtasındaki sancak devam et

  box Sahib-i Arz: Tımar ve zeamet sahipleri. devam et

  box İskan: Yerleştirme, yer ve yurt kazandırma devam et

  box Bina Emini: Osmanlılarda büyük ve resmi binalar yapılırken, inşaat masraflarını tutan, malzemeyi satın alan ve ustalarla işçilerin ücretlerini ödeyen, biri katip devam et

  box Sikke: Madeni Para. devam et

  box Alay Emini: Yüzbaşıdan büyük, binbaşıdan küçük, askeri kâtip sınıfından bir vazifenin unvanıydı. Alay kâtipliğinden terfi ederek tayin olunur ve alayın idari ve h devam et

  box Karavela: Osmanlı deniz kuvvetlerinde kullanılan büyük savaş gemilerine verilen isim. devam et

  box Lokata: Varisi olmayan mal veya mülkün devlet hazinesine girmesi. devam et