Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Acem San'atkâr Nedir? Acem San'atkâr Hakkında Kısaca Bilgi

Acem San'atkâr Terimi Hakkında Bilgiler

Acem San'atkârYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Acem San'atkâr:
Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse de bizde şark tarafında bulunan milletlere Acem denmiştir. Bunlara Asya Türkleri de dahildir. Bu tâbirden şimdi dünya yüzünde yalnız İranlılar kastedilmektedir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Mülemma Şemse: Motifin hem zemini, hem de kendisi altın yaldızla işlenerek yapılmış şemse. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğünde "Renkli ş devam et

  box Kıvrımdal: Şaz yolu ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Kubbeli: Tezhipli kitapların, ilk sayfalarında kubbe levha bulunanlarına verilen addır. Bu tezhip, cami ve minareleri andıran şekillerde yapılmıştır. devam et

  box Sandık: Sanatkârların vaktiyle yangınlarda her şeyden önce nakletmeleri icap ettiğinden bütün kıymetli âletler, örneklerin ve kalıplarının durduğu sandıklardı devam et

  box Fırfırı: Kırmız böceğinden çıkarılan, mora çalan kırmızı renk. devam et

  box Tebyiz: Beyaza çekme ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Tek Nüsha: Bilinen yalnızca bir tane nüshası olan eser. devam et

  box Tevki: 2-3 mm kalınlığında ve kelimelerin arası birleştirilerek yazılan yazı. Osmanlı Divani yazısının esasını teşkil etmiş, berat ve fermanlarda kullanılmış devam et