Eğitim Sitesi

Acem San'atkâr Nedir? Acem San'atkâr Hakkında Kısaca Bilgi

Acem San'atkâr Terimi Hakkında Bilgiler

Acem San'atkârYazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimi Olarak Acem San'atkâr:
Türkiye'ye hariçten gelmiş sanatkâra ıtlak olunur. Arabın gayri mânası gelirse de bizde şark tarafında bulunan milletlere Acem denmiştir. Bunlara Asya Türkleri de dahildir. Bu tâbirden şimdi dünya yüzünde yalnız İranlılar kastedilmektedir.

 

  Benzer Yazma Eser (Hat-Tezhip-Ebru-Cilt-Minyatür) Terimleri:

  box Hilbe: Boy tohumu (ebru sanatı) devam et

  box Çühar-Gûşe: Harap olmuş kitap kapaklarının dört köşesine geçirilen meşin eklere verilen ad. devam et

  box Saplama Şiraze: Şiraze ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Tarz-ı Kadim: Tekneye atılan boyalara müdahale edilmemesi durumudur. devam et

  box Sertâb: Klâsik ciltlerde mıkleple alt kapak arasındaki parça. Sayfa kenarlarını korur ve mıklebe hareketlilik sağlar. Üzerinde âyet, beyit yazılı olanları var devam et

  box Makatta' Yazı: Kesme yazı ile ilgili bilgilere bakınız. devam et

  box Taraklı Ebru: Ebru için boya hazırlanırken sudaki boyalara tarakla şekil verilmek suretiyle elde edilen ebru. İnce yollu bir görünümü yardır. devam et

  box Noktasız Yazı: Arşivde, kimi nedenlerle noktasız olarak yazılan yazı. Siyakat, tevkî, divanî kırması gibi yazıların noktasızlarına rastlanmaktadır. devam et