Eğitim Sitesi

Kısaltmalar Sözlüğü, Kısaltmaların Anlamları, Okunuşları

İstediğiniz Kısaltmanın Anlamını Arayın

kısaltmalar sözlüğü İGEP : İç Göç Entegrasyon Projesi (dersimiz.com-3518)

kısaltmalar sözlüğü RNA : Ribo Nükleik Asit (dersimiz.com-459)

kısaltmalar sözlüğü İng. : İngilizce (dersimiz.com-339)

kısaltmalar sözlüğü ekon. : Ekonomi (dersimiz.com-244)

kısaltmalar sözlüğü MGK : Millî Güvenlik Kurulu (dersimiz.com-409)

kısaltmalar sözlüğü TF : Tıp Fakültesi (dersimiz.com-3832)

kısaltmalar sözlüğü ÇKA : Çukurova Kalkınma Ajansı (dersimiz.com-4606)

kısaltmalar sözlüğü SB : Sağlık Bakanlığı (dersimiz.com-968)

kısaltmalar sözlüğü YYÜ : Yüzüncü Yıl Üniversitesi (dersimiz.com-46)

kısaltmalar sözlüğü İÖ : İsa’dan Önce (dersimiz.com-3762)

kısaltmalar sözlüğü BS : Fen Fakültesi Mezunu (Bachelor of Science) (dersimiz.com-4090)

kısaltmalar sözlüğü YİBO : Yatılı İlköğretim Bölge Okulu (dersimiz.com-3544)

kısaltmalar sözlüğü MKS : Metre Kilogram Saat (dersimiz.com-414)

kısaltmalar sözlüğü GDAOP : Güney ve Doğu Afrika Ortak Pazarı (dersimiz.com-814)

kısaltmalar sözlüğü Okt. : Okutman (dersimiz.com-432)

kısaltmalar sözlüğü AİBÜ : Abant İzzet Baysal Üniversitesi (dersimiz.com-631)

kısaltmalar sözlüğü EÜAŞ : Elektrik Üretim Anonim Şirketi (dersimiz.com-797)

kısaltmalar sözlüğü ATB : Asya Takas Birliği (dersimiz.com-668)

kısaltmalar sözlüğü AEGM : Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü (dersimiz.com-621)

kısaltmalar sözlüğü MTA : Maden Tetkik Ve Arama (dersimiz.com-419)

kısaltmalar sözlüğü SİÜ : Siirt Üniversitesi (dersimiz.com-978)

kısaltmalar sözlüğü Kur. Bşk. : Kurmay Başkanı, Başkanlığı (dersimiz.com-390)

kısaltmalar sözlüğü SODEP : Sosyal Demokrat Parti (dersimiz.com-3633)

kısaltmalar sözlüğü FAC : Yardım Ve İş Birliği Fonu (dersimiz.com-801)

kısaltmalar sözlüğü SBF : Siyasal Bilgiler Fakültesi (dersimiz.com-103)

kısaltmalar sözlüğü TEGEV : Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (dersimiz.com-3524)

kısaltmalar sözlüğü İTB : İstanbul Ticaret Borsası (dersimiz.com-349)

kısaltmalar sözlüğü fel. : Felsefe (dersimiz.com-262)

kısaltmalar sözlüğü OSI : Stratejik Etkileme Ofisi (Office of Strategic Influence) (dersimiz.com-1376)

kısaltmalar sözlüğü ITC : Invest Trading & Consulting A G (dersimiz.com-22984)

Siz de bildiğiniz bir kısaltmayı ekleyin, katkı sağlayın...


Kısaltma :
 Ekleyen :

KISALTMALAR :

Kısaltma; bir kelimenin, terimin veya özel ismin, içerdiği harflerden bir veya daha fazlası ile daha kısa olarak ifade edilmesi ve simgeleştirilmesidir. Kısaltmalarla ilgili temel kurallar şunlardır:
1. Kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her kelimenin ilk harfinin büyük olarak yazılmasıyla yapılır... Kısaltmalar hakkında daha fazla bilgi için TIKLAYIN...

Kısaltmalar Sözlüğü Arşivi Toplam İçerik : 1740