Eğitim Sitesi

Veresiye kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redVeresiye kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Peşin, Vadesiz

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Sadakat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayrılık

Denk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Eşitsizlik

Genç kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yaşlı, İhtiyar, Geçkin

Cimri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cömert, Eli Açık, Bonkör, Selek, Eli Selek, Müsrif, Savurgan

Uzun Boylu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bacaksız, Bodur, Kısa Boylu

Tek Eşlilik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok Eşlilik

Seçik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bulanık

Adamcıl kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Vahşi, Yabani

Cehennemlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cennetlik, İyilik Eden

Şanslı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bahtsız, Nasipsiz, Talihsiz

Titiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Pasaklı, Düzensiz

Tinsel kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Maddi, Bedensel, Özdeksel

Babayiğit kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Namert, Korkak

Yıkıcı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yapıcı, Onarıcı

Temizlemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kirletmek, Pislemek, Bulamak

Gıyabi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Vicahi

Tiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Pes

Sükut kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Konuşma

Kalınlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İncelik

İyimser kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kötümser, Ümitsiz

Yaya kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Atlı, Süvari, Binici

Erişkin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Genç, Toy, Ergen

Çizme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Silme

İftihar Etmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Utanç Duymak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.