Eğitim Sitesi

Var kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redVar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Yok

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Rahatlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bunalım, Endişe, Huzursuzluk, Sıkıntı

Sempati kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Antipati

Uymamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Riayet Etmek

Canhıraş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İç Okşayıcı, Tatlı, Hoş

Göğüs kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sırt

Cemil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çirkin (Erkek)

Savruk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tertipli, Dikkatli

El kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tanıdık, Yakın, Yâren, Yerli

Aklamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Karalamak, Suçlamak

Değirmi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düz

Paralı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Züğürt, Bedelsiz, Beleş, Yoksul, Bedava, Ücretsiz

Tek Eşlilik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok Eşlilik

Buzlanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Isınmak

Sehven kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kasten, Bilerek

Dağıtıcı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Toplayıcı

Olası kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kesin

Yitik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Buluntu, Bulunmuş

Alt kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Üst

Ezcanlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Üşengeç

Sisli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Açık

Mukavim kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dayanıksız

Belirlemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Belgisiz Kılmak, Sınırsız Bırakmak

Şans kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bela

Belirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gözükmemek, Kaybolmak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.