Eğitim Sitesi

Stok kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redStok kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Arz, Sunma

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Coşkunluk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sakinlik, Durgunluk, Hareketsizlik

Mantıklı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Abes, Anlamsız, Mantıksız

Minnacık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Koskocaman

Durağan kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Değişken, Devingen, Dinamik, Dinamik, Gezegen, Seyyar, Hareketli

Geçicilik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kalıcılık

Azami kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Asgari, En Az, Minimum

Sevinmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Üzülmek, Efkârlanmak, Kederlenmek, Gamlanmak

Realist kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Romantik

Gülmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ağlamak, Somurtmak

Tasarruflu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hesapsız, Ölçüsüz, Müsrif

Çözelti kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bileşim

Etkili kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ruhsuz

Asgari kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Azami, Maksimum, En Çok

Alaylı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mektepli

Vefakâr kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bivefa

Maharetli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Beceriksiz, Hünersiz

Bolluk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Darlık, Kıtlık, Azlık

Cebren kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Güzellikle, İyilikle

Yanlışlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Doğruluk

Başı Açık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Başörtülü

Dar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Geniş, Enli, Yeterli

Sakat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sağlam

Kaskapalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Apaçık

Yekta kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.