Eğitim Sitesi

Rastgele kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redRastgele kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Güzide, Özel Seçim

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Hususi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Genel, Umumi

Belirgin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gizli, Saklı, Belirsiz

Yedek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Asil

Mücerret kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Somut, Evli

Çömez kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Usta

Zifiri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aydınlık, Ferah

Dolamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çözmek

Damat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gelin

Takip kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bırakma

Uygar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İlkel

Fasılalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sürekli, Devamlı, Kesintisiz, Mütemadi

Su kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ateş

Tertipli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dağınık, Düzensiz

Gülünç kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Acıklı

Asla kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Daima, Sürekli, Her Zaman

Yoğun kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Seyrek, Hafif

Birliktelik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayrılık

Kısacık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Upuzun

Haysiyetsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Onurlu, Değerli, Saygın

Fevkalade kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alelade, Olağan, Sıradan

Ortada kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gaip, Kayıp

Pahalılık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ucuzluk

Fuzuli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gerekli, Önemli, İlişkili

Taban kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tavan

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.