Eğitim Sitesi

Kovmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redKovmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Çağırmak

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Yavaşça kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çabucak

Ölgün kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Diri, Canlı, Taze

Doğurgan kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kısır

Şanlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Silik, Tanınmamış

Beriki kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ötedeki, Uzaktaki, Karşıdaki

Bayılmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayılmak, Kendine Gelmek

İtaatkar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dikbaşlı, Asi

Biçimsel kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İçsel, Özsel

Gani kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Fakir, Az

İstirham kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Buyruk, Emir

Sürdürmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bırakmak, Durdurmak

Kabullenme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İtiraz

Dikey kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yatay

Bitevi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aralı Olarak, Süreksiz, Aralıklı, Sıra dışı, Çeşitli

Yoz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İşlenmiş

Baş Eğmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Karşı Koymak, İsyan Etmek, Asileşmek, Direnmek, İtaat Etmemek, Karşı Gelmek

Soğuk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sıcak, Sevimli, Sıcakkanlı

Aleni kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gizli

Tutuklu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Serbest

Kıtlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bolluk, Bereket

Toplum kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Birey, Fert

Yaklaşmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uzaklaşmak, Ayrılmak, Kopmak

Ekim kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Biçim

İçten kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cali, Yapmacıklı, Düzme, Sahte, Dıştan, Yapmacık Olarak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.