Eğitim Sitesi

Karaca kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redKaraca kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Akça

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Riayet kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uymama

Sadakatsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sadık, Bağlı

Busbulanık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dupduru

Tehlikeli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Korkusuz, Güvenli

Curcuna kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sessizlik

Aykırı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uygun, Uyumlu, Düz

Ehemmiyetli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Önemsiz

Allak Bullak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzenli

Yeraltı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Açık, Alışılmış, Gizli Olmayan, Yasal

Verici kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alıcı

Yersiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yerinde, Uygun, Münasip

Pasaklı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Temiz, Düzenli, Tertipli

Kabahatsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Suçlu

İçeri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dışarı

Çelimli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Güçsüz

Adamakıllı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gelişgüzel, Kötü

İhtimam kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Baştan Savma, Savsaklama, Özensizlik

Şakacı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ağırbaşlı, Ciddi

Bilemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Köreltmek

Çekicilik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İticilik

Azaltmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çoğaltmak

Sağlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hastalık, Maraz

Huysuz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uysal, Geçimli

Birdenbire kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yavaş Yavaş, Ağır Ağır, Tedricen

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.