Eğitim Sitesi

Fevk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redFevk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Alt, Aşağı

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Kesif kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Saydam

Edinmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yitirmek, Kaybetmek

İlkbahar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sonbahar

Güldürücü kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dokunaklı

Esirgemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Feda Etmek, Cömert Davranmak, Harcamak

Yayla kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kışla

Suçlamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aklamak

İsraf kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tutumluluk, Hesaplılık

Başıboş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kayıtlı, Bağlı, Tabi

Çürümek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sağlamlaşmak

Yakınsamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uzaksamak

Zıt Anlamlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Anlamdaş

Konkav kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Konveks, Dışbükey

Bile İsteye kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çarnaçar

Çelişki kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tutarlılık, Uyarlılık

İç kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dış

Pahalanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ucuzlamak

Tabii kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Suni, Yapay, Yapmacık

Özgür kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tutsak, Bağımlı, Köle

Lehtar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aleyhtar

Münasebetsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Terbiyeli, Saygılı, Uygun

İhtilaf kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uzlaşma, Anlaşma, İtilaf

Afili kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sade, Gösterişsiz

Haşin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yumuşak, Uysal

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.