Eğitim Sitesi

Eksi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redEksi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Artı

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Esen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hasta, Sağlıksız, Güçsüz

Münasebetsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Terbiyeli, Saygılı, Uygun

Boş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dolu, Anlamlı, Yerinde, Doğru, Anlamlı

Karşı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Beri, Leh, Yandaş, Taraftar

Elveda kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Merhaba

Biçare kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mutlu, Talihli, Mesut

Vermek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Almak, Ele Geçirmek, Elde Etmek

Hırpalamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Okşamak, Sevmek

Rabıta kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzensizlik, İlgisizlik, Alakasızlık

Metin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dayanıksız, Metanetsiz

Meyve kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sebze

Muayyen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Belirsiz, Gizli

Edinim kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yitirim, Kayıp

Islanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kurumak

Methetmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yermek, Hicvetmek, Kötülemek

Zengin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Fakir, Fukara, Züğürt, Varlıksız, Yoksul, Parasız, Düşkün

Sertleşmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yumuşamak

Ati kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mazi, Geçmiş, Dün

İyi Geçinmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dalaşmak

Velvele kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sessizlik, Sakinlik

Erkek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dişi, Kadın, Hanım

Çoğu Zaman kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bazen, Nadiren

Sempatik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Antipatik, İtici, Soğuk, Sevimsiz

Hazzetmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tiksinmek, İğrenmek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.