Eğitim Sitesi

Ehil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redEhil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Cahil, Yabani, Acemi, Yabancı

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Salt kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Katışık

Haşin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yumuşak, Uysal

Düşmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kalkmak, Yükselmek

Buluşmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayrılmak

Yaş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kuru

Hariç kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dâhil, İçinde, İç, İçeri

Tepe kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dip, Çökek, Çukur

Yokluk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Varlık, Bolluk

İntizamlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzensiz

Geçimsizlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dirlik, Huzur, Erinç

Müzeyyen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sade, Gösterişsiz

Boylam kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Enlem

Zayıf kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Güçlü, Şişman, Sağlam

Ruhani kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cismani

Cıbıl kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Giyinik, Örtülü

Harap kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bakımlı

Katot kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Anot

Siyahlanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Beyazlaşmak, Ağarmak, Beyazlanmak

Duygusuz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İçli, Hassas

Yoksullaşmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Zenginleşmek, Zenginlemek

Dolma kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Boşalma

Aktif kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Pasif, Eylemsiz, Edilgen

Tekil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çoğul

Açgözlü kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gözü Tok, Tokgözlü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.