Eğitim Sitesi

Dinamik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redDinamik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Hareketsiz, Sabit, Statik

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Ateist kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dindar

Çapkın kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sadakatli, Ciddi, Uslu, Ağırbaşlı

Aşikâr kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gizli

Toplum kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Birey, Fert

Ati kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mazi, Geçmiş, Dün

Izbandut kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çelimsiz

Ağış kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yağış

Acıklı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Neşeli, Gülünç

Doğrulamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Reddetmek, Yalanlamak

Yapım kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yıkım

Ak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kara, Siyah

Yukarıda kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aşağıda, Altta

Malumatlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bilgisiz

Doymaz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tokgözlü

Bay kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bayan

Çelişki kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tutarlılık, Uyarlılık

Düzgün kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çarpık, Eğri, Pürüzlü, Eksikli, Devrik, Karışık, Dağınık, Tertipsiz, Yanlış

Yanılgı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Doğru

Önemsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ehemmiyetli, Hayati, Mühim

Üst kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alt, Ast

Ezeli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ebedi, Evveliyat

Başı Açık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Başörtülü

Şefkatli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Merhametsiz, Zalim

Çukur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tepe, Tümsek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.