Eğitim Sitesi

Cennetlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redCennetlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Cehennemlik, Kötülükçü, Günahkar

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

İvedi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yavaş

Borçlu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alacaklı

Egemen kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bağımlı, Köle

Çoğaltmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Azaltmak

İltifat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hakaret, Sövme, Aşağılama

Dikik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çökük

Dâhili kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Harici

Pes kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tiz

Çözelti kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bileşim

Genişletmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Daraltmak

Karışıklık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzen

Ferah kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Can Sıkıcı, Tasalı

Büyüksemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Küçümsemek

Terbiyeli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Edepsiz, Hayâsız, Utanmaz, Kaba, Görgüsüz

Coşmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Durgunlaşmak, Sakinleşmek

Dikey kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yatay

Tek Eşlilik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok Eşlilik

Boşanmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evlenmek

Kurban kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cellât

Sessizlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gürültü, Patırtı, Şamata, Curcuna, Velvele, Vaveyla

Uyandırma kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uyutma

Değersiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kıymetli, Erdemli, Muteber, Seçkin, Soylu

Bekâr kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evli

Bahadır kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Korkak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.