Eğitim Sitesi

Beraber kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redBeraber kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Ayrı, Tek Tek

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Çarçabuk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yavaş Yavaş, Ağır Ağır

Anormal kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Normal, Doğal, Tabii

Çare kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dert

Küçülmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Büyümek

Satıcılık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alıcılık

Pasaklı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Temiz, Düzenli, Tertipli

Hafifmeşrep kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ağırbaşlı

Boyuna kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Enine, Enlemesine, Durarak, Aralı, Zaman Zaman

İdmanlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ham

Çapkın kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sadakatli, Ciddi, Uslu, Ağırbaşlı

Aceleci kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sabırlı, Yavaş, Uyuşuk

Bodur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Uzun Boylu

Etkin kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Pasif, Edilgin

Eziyet kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sefa, Neşe, Sevinç

Faydalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yararsız

Abes kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Anlamlı, Mantıklı

Hesapsız kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evirgen, Ölçülü, İşini Bilen

Asılsız kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gerçek

Devirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dikmek, Düzeltmek

Ayrı Ayrı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Birlikte

Vurdumduymaz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Duygulu, Hisli, Hassas

Kazak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kılıbık

Garaz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dostluk

Gürbüz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cılız, Arık, Sıska, Çelimsiz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.