Eğitim Sitesi

Bekri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı:

redBekri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı: Aylık

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Var kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yok

Dikik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çökük

Yollamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Almak, Karşılamak, Getirtmek

Düşe Kalka kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kolayca

Şirret kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Geçimli, Uysal

Girinti kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çıkıntı

Oturmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kalkmak, Göçmek

Dinamik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hareketsiz, Sabit, Statik

Baş Eğmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Karşı Koymak, İsyan Etmek, Asileşmek, Direnmek, İtaat Etmemek, Karşı Gelmek

Yasadışı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Legal

Aktif kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Pasif, Eylemsiz, Edilgen

Ümitsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İyimser, Umutlu

Çetrefil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Açık, Durgun

Azınlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çoğunluk

Çiziktirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Silmek

Vazgeçmemek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Caymak

Silme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çizme

Üzücü kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sevindirici, Neşelendirici, Şenlendirici, Eğlendirici

Kovmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çağırmak

Cazibeli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İtici, Çirkin, Gösterişsiz

Ehil kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cahil, Yabani, Acemi, Yabancı

Bekâr kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evli

Asılsız kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gerçek

Eksi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Artı

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.