Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

# Ahir kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evvel, Önce, İlk

# Tahripkâr kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yapıcı

# Esas kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yedek, Yalan, Yanlış, Eğreti

# Sıhhat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hastalık

# Yeğni kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ağır

# Kırgın kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Barışık

# Bozmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Onarmak, Düzeltmek, Yapmak, Dizmek, İyileştirmek, Sağlamlaştırmak, Bütünlemek

# Nezih kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Lanet

# Vakur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hoppa, Ciddiyetsiz

# Denge kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Muvazenesizlik

# Arabozanlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Arabuluculuk

# Gammaz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ara Bulucu, Barıştırıcı

# Verimsiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Randımanlı

# Toparlamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dağıtmak

# Geçimsizlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dirlik, Huzur, Erinç

# Liyakat kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yetersizlik

# Sözel kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sayısal

# Pek Az kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gayet

# Azıcık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çok

# Çarpraz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düz

# Berrak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bulanık

# Öfkeli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sakin

# Gür kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Seyrek

# Doğu kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Batı, Garp

# Zarif kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kaba, Battal

# Derişik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Seyreltik

# Dayanışmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Didişmek

# Bedelli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bedava, Karşılıksız

# Terbiyesiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Centilmen, Görgülü, Nazik, Çelebi, Haluk

# Vefalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hayırsız, Bivefa, Hakikatsiz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3222 Kayıt Bulundu.