Eğitim Sitesi

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Düşey kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yatay

Dolma kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Boşalma

Cedit kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Eski

Kalımlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Fani, Ölümlü

Muvazenesiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ölçülü, Dengeli

Uğursuz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Şanslı, Talihli, Kademli

Dağıtıcı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Toplayıcı

Zirve kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dip, En Alt

Coşturmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Durgunlaştırmak, Sakinleştirmek

Takmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Çıkarmak, Sökmek

Yerinmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sevinmek

Kaldırmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İndirmek

Uhrevi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dünyevi

Bereketli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Az, Kıt, Verimsiz

Karmakarışık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Düzgün

Biçare kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Mutlu, Talihli, Mesut

Çukur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tepe, Tümsek

Alış kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Veriş, Satış

Toplamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Dağıtmak, Dökmek

Normal kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Anormal, Acayip, Kuralsız

Nezaket kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Kabalık

Soğukluk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Sıcaklık

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.