Eğitim Sitesi

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Varlıklı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yoksul, Fakir, Fukara, Züğürt

Cennetlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cehennemlik, Kötülükçü, Günahkar

Karaca kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Akça

Taşınır kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gayrimenkul

Doğrusal kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Eğrisel

Ölmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Doğmak, Canlanmak, Dirilmek, Yaşamak

Fevk kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Alt, Aşağı

Çekiştirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İtiştirmek

Huzur kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Endişe, Kaygı, Sıkıntı

Çirkef kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Temiz, Duru

Bekri kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Aylık

Çıdamak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Tepki Göstermek, İtiraz

Hesapsız kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Evirgen, Ölçülü, İşini Bilen

Şanssız kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Talihli, Bahtlı, Nasipli

Tün kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gün

Rastgele kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Güzide, Özel Seçim

Küs kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Barışık

İvedi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yavaş

Malumatlı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bilgisiz

Stok kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Arz, Sunma

Veresiye kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Peşin, Vadesiz

Beraber kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayrı, Tek Tek

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.