Eğitim Sitesi

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

Daimi kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Geçici, Muvakkat

Hafif kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ağır, Okkalı, Zor

Bayılmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Ayılmak, Kendine Gelmek

Hakaret kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İltifat

Çözük kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Bağlı

Methiye kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Hicviye, Taşlama, Yergi, Hiciv

Ustalık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Acemilik, Çaylaklık, Çömezlik

Dayanışmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Didişmek

Bildik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yabancı, El, Düşman

Yokuş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İniş

Sual kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Cevap, Yanıt

Genleşme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Büzüşme

Bölmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Toplamak, Birleştirmek

Densiz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Terbiyeli, Saygılı, Görgülü

Çektirmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı İttirmek

Aşağı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yukarı

Olağanlık kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Coşku

Kullanılmış kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Yepyeni, Sıfır

Görmüş Geçirmiş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Deneyimsiz, Toy

İletişimsizlik kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Haberleşme

Dağılmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Toplanmak, Üşüşmek

Bariz kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı Gizli, Saklı, Belirsiz, Müphem

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

-lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğünde 3226 Kayıt Bulundu.