Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vefalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Vefalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hayırsız, Bivefa, Hakikatsiz

zıt(karşıt) anlam Girişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çıkışmak

zıt(karşıt) anlam Toplamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağıtmak, Dökmek

zıt(karşıt) anlam Darmadağın kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derli Toplu

zıt(karşıt) anlam Tepkimek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Etkimek

zıt(karşıt) anlam Gaddar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Merhametli, Alicenap

zıt(karşıt) anlam Edepli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Terbiyesiz, Kaba, Nezaketsiz

zıt(karşıt) anlam Boşboğaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağzı Sıkı, Ketum, Sır Tutan

zıt(karşıt) anlam Tasdikli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Onaysız, Doğrulanmamış

zıt(karşıt) anlam Doygun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı

zıt(karşıt) anlam Hoş Görmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekememek

zıt(karşıt) anlam Yiğit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Cesaretsiz, Yüreksiz

zıt(karşıt) anlam Yıkık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sağlam, Bayındır, Mamur

zıt(karşıt) anlam Salpa kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sıkı

zıt(karşıt) anlam Ekalliyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ekseriyet, Çoğunluk

zıt(karşıt) anlam Ruhani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cismani

zıt(karşıt) anlam Biçare kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mutlu, Talihli, Mesut

zıt(karşıt) anlam Önceleme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Erteleme, Öteleme

zıt(karşıt) anlam Kısık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açık

zıt(karşıt) anlam Aklanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ceza Almak

zıt(karşıt) anlam Çokça kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azca, Cüzi, Ender

zıt(karşıt) anlam Eğlenti kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üzüntü

zıt(karşıt) anlam Alabildiğine kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı En Az, Asgari

zıt(karşıt) anlam Yansız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yandaş, Taraflı

zıt(karşıt) anlam Haşin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşak, Uysal

zıt(karşıt) anlam Boyuna kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Enine, Enlemesine, Durarak, Aralı, Zaman Zaman

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222