Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Vefalı kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Vefalı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Hayırsız, Bivefa, Hakikatsiz

zıt(karşıt) anlam Hicvetmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Övmek, Methetmek

zıt(karşıt) anlam Çolpa kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Becerikli, Hünerli, Bilgili

zıt(karşıt) anlam Dert kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derman, Çare

zıt(karşıt) anlam Çabuklaştırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşlatmak, Ağırlaştırmak

zıt(karşıt) anlam Hayati kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Önemsiz

zıt(karşıt) anlam Akıcı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tutuk, Katı

zıt(karşıt) anlam Özensiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Onat, İhtimam

zıt(karşıt) anlam Karartmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aydınlatmak

zıt(karşıt) anlam Mahzun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli

zıt(karşıt) anlam Pek Az kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gayet

zıt(karşıt) anlam Hızlılık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşlık

zıt(karşıt) anlam Atak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekingen

zıt(karşıt) anlam Aldırışsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alâkalı, İlgili

zıt(karşıt) anlam Derin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sığ

zıt(karşıt) anlam Ün Salma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gölgelenme, Sönme, İtibarsızlaşma

zıt(karşıt) anlam Çekiştirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İtiştirmek

zıt(karşıt) anlam Bilge kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cahil, Bilgisiz, Eçhel

zıt(karşıt) anlam Tez Canlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sabırlı

zıt(karşıt) anlam Hazırlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ismarlamak

zıt(karşıt) anlam Hıyanet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyilik

zıt(karşıt) anlam Modern kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlkel

zıt(karşıt) anlam Çabukluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşlık, Ağılık

zıt(karşıt) anlam Yenilmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yenmek

zıt(karşıt) anlam Devretmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durağan Olmak

zıt(karşıt) anlam Kesat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bolluk, Verimlilik

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222