Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Rutubetli kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Rutubetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kuru

zıt(karşıt) anlam Sübjektif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Objektif, Nesnel

zıt(karşıt) anlam Kaba kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nazik, Terbiyeli, İnce, Centilmen, Görgülü, Latif, Rakik, Zarif, Kibar

zıt(karşıt) anlam Düşünceli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şaşkın

zıt(karşıt) anlam Dağınık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tertipli, Toplu, Derli Toplu, Düzenli, İntizamlı

zıt(karşıt) anlam Kof kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dolu

zıt(karşıt) anlam Hakiki kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sahte, Yapmacık, Uydurma, Taklit, Batıl, Yalan

zıt(karşıt) anlam Yiğit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Cesaretsiz, Yüreksiz

zıt(karşıt) anlam Kafasız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıllı

zıt(karşıt) anlam Toplanım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağılım

zıt(karşıt) anlam Üzmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevindirmek, Güldürmek, Neşelendirmek, Mutlu Etmek

zıt(karşıt) anlam Antipatik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sempatik, Sevimli

zıt(karşıt) anlam Pozitron kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Elektron

zıt(karşıt) anlam Bakımsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Rahatsız, Mutsuz, Huzursuz

zıt(karşıt) anlam Ehven kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Pahalı, Fahiş

zıt(karşıt) anlam Görecelik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kesinlik

zıt(karşıt) anlam Çıkarma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplama

zıt(karşıt) anlam Taşlama kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Övgü

zıt(karşıt) anlam Aciz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Becerikli

zıt(karşıt) anlam Deli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıllı

zıt(karşıt) anlam İşgal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bırakma, Terketme

zıt(karşıt) anlam Kolaylaştırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baltalamak, Zorlaştırmak, Güçleştirmek

zıt(karşıt) anlam Icık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çok Fazla

zıt(karşıt) anlam Doyumsuzluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kanaat

zıt(karşıt) anlam Muteber kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Değersiz, İtibarsız, Güvenilmez

zıt(karşıt) anlam Sükunet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağdağa, Gürültü, Patırtı, Hareketlilik, Telaş, Sıkıntı, Şamata, Canlılık

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222