Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Namahrem kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Namahrem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mahrem

zıt(karşıt) anlam Yerleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Göçmek

zıt(karşıt) anlam Ayırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitiştirmek, Birleştirmek

zıt(karşıt) anlam Antidemokrat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Demokrat

zıt(karşıt) anlam İffetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ahlaksız

zıt(karşıt) anlam Etkili kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ruhsuz

zıt(karşıt) anlam Sönük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yanık, Gösterişli, Parlak

zıt(karşıt) anlam Muntazam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzensiz, Tertipsiz

zıt(karşıt) anlam Kin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevgi

zıt(karşıt) anlam Latif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nahoş, Çirkin, Kaba

zıt(karşıt) anlam Sökük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dikik

zıt(karşıt) anlam Kirli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Temiz, Pak, Halis

zıt(karşıt) anlam Koro kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Solo

zıt(karşıt) anlam Dertli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli, Sevinçli, Sağlıklı

zıt(karşıt) anlam Yeğni kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağır

zıt(karşıt) anlam Zayi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Buluntu

zıt(karşıt) anlam Teşkilatsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Örgütlü

zıt(karşıt) anlam Solo kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Koro

zıt(karşıt) anlam Seviyeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alçak, Değersiz

zıt(karşıt) anlam Hudutsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sınırlı

zıt(karşıt) anlam Köylü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şehirli

zıt(karşıt) anlam Argın kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Zinde

zıt(karşıt) anlam Hücum kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geri Çekilme

zıt(karşıt) anlam Değersiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kıymetli, Erdemli, Muteber, Seçkin, Soylu

zıt(karşıt) anlam Çocuklaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Olgunlaşmak

zıt(karşıt) anlam Küskün kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Barışık

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222