Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Namahrem kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Namahrem kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mahrem

zıt(karşıt) anlam Şifahi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yazılı

zıt(karşıt) anlam Düzenbaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğru, Dürüst

zıt(karşıt) anlam Hür kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Esir, Tutsak, Köle

zıt(karşıt) anlam Şehirli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Köylü

zıt(karşıt) anlam Esen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hasta, Sağlıksız, Güçsüz

zıt(karşıt) anlam Ilımlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aşırı, Ölçüsüz

zıt(karşıt) anlam Hayvani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beşeri, İnsani

zıt(karşıt) anlam Mesuliyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sorumsuzluk

zıt(karşıt) anlam Kabalık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İncelik, Zarafet, Nezaket, Zariflik

zıt(karşıt) anlam Dağılım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Birleşim, Toplanım

zıt(karşıt) anlam Dikelmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğilmek, Çökmek

zıt(karşıt) anlam Şimal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güney, Cenup

zıt(karşıt) anlam Sayısal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sözel

zıt(karşıt) anlam Ataerkil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anaerkil

zıt(karşıt) anlam Çıkarma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toplama

zıt(karşıt) anlam Sapık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Normal

zıt(karşıt) anlam Fasih kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ağdalı, Kapalı, Müphem

zıt(karşıt) anlam Lüks kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sade, Basit, Gösterişsiz

zıt(karşıt) anlam Ödünç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Temelli, Peşin

zıt(karşıt) anlam Beyan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gizleme, Saklı Tutma, Örtme

zıt(karşıt) anlam Ümit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korku

zıt(karşıt) anlam İktidar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçsüzlük

zıt(karşıt) anlam Dip kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Baş, En Üst, Doruk

zıt(karşıt) anlam Yukarıda kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aşağıda, Altta

zıt(karşıt) anlam Paralı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Züğürt, Bedelsiz, Beleş, Yoksul, Bedava, Ücretsiz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222