Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Mevcudiyet kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Mevcudiyet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yok Olma, Yokluk, Yok Oluş

zıt(karşıt) anlam Arsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Utangaç

zıt(karşıt) anlam Delice kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıllıca

zıt(karşıt) anlam Çelişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Örtüşmek

zıt(karşıt) anlam Belgisiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Belli, Belirli, Açık

zıt(karşıt) anlam Kültürlü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cahil, Bilgisiz

zıt(karşıt) anlam Kuru kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yaş, Islak, Nemli, Rutubetli

zıt(karşıt) anlam Karalık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aklık

zıt(karşıt) anlam Hücum kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geri Çekilme

zıt(karşıt) anlam Gam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevinç, Neşe

zıt(karşıt) anlam Buruş Buruş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzgün, Ütülü, Gergin

zıt(karşıt) anlam Afiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hastalık

zıt(karşıt) anlam Kaygı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşe, Sevinç

zıt(karşıt) anlam Akşamleyin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sabahleyin

zıt(karşıt) anlam Değmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dokunmamak

zıt(karşıt) anlam Günahkâr kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Masum, Bigünah, Günahsız, Suçsuz

zıt(karşıt) anlam Beğenilmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hoşlanılmamak, İstenmemek

zıt(karşıt) anlam Ölüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğum, Dirim, Yaşam, Hayat, Veladet, Yaşam

zıt(karşıt) anlam Avutmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üzmek

zıt(karşıt) anlam Lağvetmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kurmak

zıt(karşıt) anlam Erinç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Darlık, Huzursuzluk, Ezinç

zıt(karşıt) anlam Geç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Erken

zıt(karşıt) anlam Haberli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bihaber

zıt(karşıt) anlam Havas kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Avam

zıt(karşıt) anlam Makul kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mantıksız

zıt(karşıt) anlam Tasarruflu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hesapsız, Ölçüsüz, Müsrif

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222