Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Hazzetmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Hazzetmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tiksinmek, İğrenmek

zıt(karşıt) anlam Rehavet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerginlik

zıt(karşıt) anlam Zoraki kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İsteyerek

zıt(karşıt) anlam Abullabut kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zarif, Nazik, İnce

zıt(karşıt) anlam Caymak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vazgeçmemek, Sebat Etmek, Sözünden ve Kararından Dönmemek

zıt(karşıt) anlam Zayıf kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Şişman, Sağlam

zıt(karşıt) anlam Hususi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Genel, Umumi

zıt(karşıt) anlam Toplama kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çıkarma, Dağıtmak, Saçmak

zıt(karşıt) anlam Durgun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketli, Devingen, Canlı, Dalgalı, Coşkun, Faal

zıt(karşıt) anlam Konveks kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Konkav, İçbükey

zıt(karşıt) anlam Verimli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kısır, Kıraç, Kurak, Çorak

zıt(karşıt) anlam Cazibeli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İtici, Çirkin, Gösterişsiz

zıt(karşıt) anlam Korkak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesur, Babayiğit, Batur, Bahadır, Böke, Dilaver, Yürekli, Gözü Pek

zıt(karşıt) anlam İlenç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dua

zıt(karşıt) anlam Sevinç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üzüntü, Üzünç, Tasa, Kaygı

zıt(karşıt) anlam Şehirli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Köylü

zıt(karşıt) anlam Yüksekten kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mütevazi

zıt(karşıt) anlam Nezaket kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kabalık

zıt(karşıt) anlam Aklık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karalık

zıt(karşıt) anlam Engin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sınırlı, Dar, Yüksek

zıt(karşıt) anlam Hayâ kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Utanmazlık

zıt(karşıt) anlam Şanssız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Talihli, Bahtlı, Nasipli

zıt(karşıt) anlam Pis kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Temiz

zıt(karşıt) anlam Yerinmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevinmek

zıt(karşıt) anlam Teşhir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gizleme

zıt(karşıt) anlam Tanzim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bozmak, Karıştırmak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222