Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haberleşmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Haberleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlgiyi Kesmek

zıt(karşıt) anlam Ümitsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyimser, Umutlu

zıt(karşıt) anlam Eğmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzeltmek, Düzleştirmek

zıt(karşıt) anlam Dövmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevmek

zıt(karşıt) anlam Bozgun kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zafer, Yengi

zıt(karşıt) anlam Çağırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kovmak

zıt(karşıt) anlam Asgari kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azami, Maksimum, En Çok

zıt(karşıt) anlam Azamet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Küçüklük, Tevazu

zıt(karşıt) anlam Tanınmamış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şanlı, Şöhretli, Meşhur

zıt(karşıt) anlam Uyuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Becerikli, Atak, Sevimli, Çalışkan

zıt(karşıt) anlam Başlıbaşına kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hep Beraber, Başkalarıyla

zıt(karşıt) anlam Maşrık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mağrip

zıt(karşıt) anlam Şer kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hayır, İyilik

zıt(karşıt) anlam Kılıksız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Efendi

zıt(karşıt) anlam Zulmet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aydınlık

zıt(karşıt) anlam Vefalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hayırsız, Bivefa, Hakikatsiz

zıt(karşıt) anlam Büyültmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Küçültmek, Ufaltma, Daralma

zıt(karşıt) anlam Düşkün kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Erkin

zıt(karşıt) anlam Oturmuş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğreti

zıt(karşıt) anlam Antipatik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sempatik, Sevimli

zıt(karşıt) anlam Züğürt kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Paralı, Zengin, Varsıl, Varlıklı

zıt(karşıt) anlam Sübjektif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Objektif, Nesnel

zıt(karşıt) anlam Hayır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şer, Kötülük, Evet

zıt(karşıt) anlam Toplanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağılmak, Yayılmak

zıt(karşıt) anlam Yutmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çıkarmak, Kusmak, Aldanmamak

zıt(karşıt) anlam Muzafferiyet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mağlubiyet

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222