Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Haberleşmek kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Haberleşmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İlgiyi Kesmek

zıt(karşıt) anlam Soğuk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sıcak, Sevimli, Sıcakkanlı

zıt(karşıt) anlam Mağlup kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Galip, Yenen, Yenmiş

zıt(karşıt) anlam Sadakat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrılık

zıt(karşıt) anlam Uyumsuzluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ahenk

zıt(karşıt) anlam İlkbahar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sonbahar

zıt(karşıt) anlam Perakende kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toptan

zıt(karşıt) anlam Daim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Fani, Süreksiz, Sonlu, Bazen, Zaman Zaman

zıt(karşıt) anlam Tedbirsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Evirgen, Ölçülü, Hesaplı, Dikkatli

zıt(karşıt) anlam Saklamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Atmak, Ortaya Çıkarmak

zıt(karşıt) anlam Haşin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşak, Uysal

zıt(karşıt) anlam Yerinde kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uygunsuz, Yakışıksız, Yersiz

zıt(karşıt) anlam Açılır kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kapanır

zıt(karşıt) anlam Yetiştirici kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tüketici, Yiyici

zıt(karşıt) anlam Üstünkörü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özenli, Ayrıntılı, Titizce

zıt(karşıt) anlam Evla kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kötü

zıt(karşıt) anlam Efkârlanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşelenmek, Sevinmek, Gülmek, Eğlenmek

zıt(karşıt) anlam Bolluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Darlık, Kıtlık, Azlık

zıt(karşıt) anlam Tam Olarak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yaklaşık

zıt(karşıt) anlam Gerçekçi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Romantik

zıt(karşıt) anlam Halis kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Katışık, Kirli, Katıklı

zıt(karşıt) anlam Azarlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevmek, Övmek, Yüceltmek

zıt(karşıt) anlam Yüzü Kara kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yüzü Ak

zıt(karşıt) anlam Tenzil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Terfi

zıt(karşıt) anlam Pozitron kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Elektron

zıt(karşıt) anlam Hakikatsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vefalı

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222