Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Geniş kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Geniş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dar, Ensiz

zıt(karşıt) anlam Hırgür kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geçim

zıt(karşıt) anlam İhtiyar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Genç

zıt(karşıt) anlam Çıkmaz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dipli, Çıkar, Netice, Sonlu, Sonuçlu

zıt(karşıt) anlam Çıkma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Girme, İnme

zıt(karşıt) anlam Berk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çürük, Yumuşak, Dayanıksız

zıt(karşıt) anlam Göçmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yerleşmek, Oturmak, İkamet Etmek, Konmak

zıt(karşıt) anlam Soylular kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayak Takımı

zıt(karşıt) anlam Bedbin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyimser, Nikbin

zıt(karşıt) anlam Kopya kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asıl

zıt(karşıt) anlam İçli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Duygusuz

zıt(karşıt) anlam Çoğalmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azalmak, Eksilmek

zıt(karşıt) anlam Eksi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Artı

zıt(karşıt) anlam Dış Yüzey kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İç Yüzey

zıt(karşıt) anlam Mantıklı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Abes, Anlamsız, Mantıksız

zıt(karşıt) anlam Erbap kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Acemi, Toy

zıt(karşıt) anlam Alık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açıkgöz, Kurnaz

zıt(karşıt) anlam Cibilliyetsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soylu

zıt(karşıt) anlam Koskocaman kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Minnacık

zıt(karşıt) anlam Toplamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağıtmak, Dökmek

zıt(karşıt) anlam İtaatkar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dikbaşlı, Asi

zıt(karşıt) anlam Akıntı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durgunluk, Düzlük

zıt(karşıt) anlam Yılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yüreklenmek, Cesaretlenmek, Güçlenmek

zıt(karşıt) anlam Temelli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Köksüz, Eğreti, Geçici

zıt(karşıt) anlam Şatafatlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gösterişsiz, Süssüz, Sade, Basit

zıt(karşıt) anlam Etli Butlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çıtı Pıtı

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222