Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Esas kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Esas kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yedek, Yalan, Yanlış, Eğreti

zıt(karşıt) anlam Fesat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ara Bulucu

zıt(karşıt) anlam Bitmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başlamak

zıt(karşıt) anlam Şaşaa kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sadelik, Gösterişsizlik

zıt(karşıt) anlam Sol kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sağ

zıt(karşıt) anlam Tacil kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşlama

zıt(karşıt) anlam Onurlu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Haysiyetsiz, Vakarsız

zıt(karşıt) anlam İtham kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Aklama

zıt(karşıt) anlam Isıtmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Soğutmak

zıt(karşıt) anlam Gizlice kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Alenen, Göstererek, Açıkça

zıt(karşıt) anlam Haşlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Okşamak, Sevmek

zıt(karşıt) anlam Güler Yüzlü kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çatık, Asık Suratlı

zıt(karşıt) anlam Yağı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dost

zıt(karşıt) anlam Latife kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ciddi (Söz)

zıt(karşıt) anlam Çorak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Verimli, Bitek, Artağan, Ağaçlık

zıt(karşıt) anlam Ağış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yağış

zıt(karşıt) anlam Boyun Eğmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Direnmek

zıt(karşıt) anlam Eğri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düz, Doğru

zıt(karşıt) anlam Ezgin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Diri, Canlı

zıt(karşıt) anlam Belirgin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gizli, Saklı, Belirsiz

zıt(karşıt) anlam Zihaf kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İmale

zıt(karşıt) anlam Akılcı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Akıl Dışı

zıt(karşıt) anlam Gelişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerilemek

zıt(karşıt) anlam Baliğ kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Toy

zıt(karşıt) anlam Yavaşça kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çabucak

zıt(karşıt) anlam Uğurlamak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karşılamak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222