Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Edinim kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Edinim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yitirim, Kayıp

zıt(karşıt) anlam Terslik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzlük, Doğruluk

zıt(karşıt) anlam Küs kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Barışık

zıt(karşıt) anlam Sık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Seyrek

zıt(karşıt) anlam Kem kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyi

zıt(karşıt) anlam Eğri kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düz, Doğru

zıt(karşıt) anlam Yüksekten kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mütevazi

zıt(karşıt) anlam Hayırsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yararlı, Uğurlu, Vefalı

zıt(karşıt) anlam Dirilmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölmek

zıt(karşıt) anlam Cılız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gürbüz, Şişman, Gür

zıt(karşıt) anlam Tahrik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yatıştırma

zıt(karşıt) anlam Uçsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sınırlı

zıt(karşıt) anlam Açılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kapanmak

zıt(karşıt) anlam Hoşlanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beğenmemek, Tiksinmek, İçi Almamak

zıt(karşıt) anlam Alelâcayip kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tabii, Normal

zıt(karşıt) anlam Zemin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tavan

zıt(karşıt) anlam Usanç kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özleme

zıt(karşıt) anlam Muvaffak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başarısız

zıt(karşıt) anlam Çekiştirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İtiştirmek

zıt(karşıt) anlam İkrah kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Beğenme, Hazzetmek

zıt(karşıt) anlam Ruhani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cismani

zıt(karşıt) anlam Barınmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Açıkta kalmak

zıt(karşıt) anlam Dert kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derman, Çare

zıt(karşıt) anlam Düzgün kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çarpık, Eğri, Pürüzlü, Eksikli, Devrik, Karışık, Dağınık, Tertipsiz, Yanlış

zıt(karşıt) anlam Yer kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gök

zıt(karşıt) anlam Vicdanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Merhametsiz

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222