Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Edinim kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Edinim kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yitirim, Kayıp

zıt(karşıt) anlam Bükmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düzeltmek, Açmak

zıt(karşıt) anlam Gâvur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dindar, Merhametli, İyilikçi

zıt(karşıt) anlam Üzülmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevinmek, Eğlenmek, Neşelenmek, Gülmek

zıt(karşıt) anlam Gösterişli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sade

zıt(karşıt) anlam Kaydetmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Silmek

zıt(karşıt) anlam Boğazlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İştahsız

zıt(karşıt) anlam Vekâleten kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Asaleten

zıt(karşıt) anlam Muhacir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yerleşik

zıt(karşıt) anlam Bileşik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrışık, Yalın, Basit

zıt(karşıt) anlam Budala kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zeki, Akıllı, Kurnaz

zıt(karşıt) anlam Kuvvetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Zayıf, Güçsüz, Hastalıklı

zıt(karşıt) anlam Garp kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Doğu, Şark

zıt(karşıt) anlam Sıkılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Eğlenmek, Rahatlamak

zıt(karşıt) anlam Dirilmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölmek

zıt(karşıt) anlam Sağlık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hastalık, Maraz

zıt(karşıt) anlam Çıkış kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İniş, Giriş

zıt(karşıt) anlam Özdeş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrı, Farklı, Seçik

zıt(karşıt) anlam Gam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevinç, Neşe

zıt(karşıt) anlam Hastalanma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şifa

zıt(karşıt) anlam Efkârlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşeli, Sevinçli

zıt(karşıt) anlam Kötülük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İyilik, Lütuf

zıt(karşıt) anlam Düşkünlük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlgisizlik

zıt(karşıt) anlam Yanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sönmek

zıt(karşıt) anlam Kanaat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yetinmezlik, Doyumsuzluk

zıt(karşıt) anlam Köhne kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yeni, Modern

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222