Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Doğmak kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Doğmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ölmek, Batmak

zıt(karşıt) anlam Solmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Canlanmak, Dirilmek

zıt(karşıt) anlam Bihaber kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Haberli, Haberdar

zıt(karşıt) anlam Art kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ön, İleri

zıt(karşıt) anlam Köle kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Efendi, Egemen

zıt(karşıt) anlam Dişli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçsüz, Koruyucusuz

zıt(karşıt) anlam Çoğunluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azınlık, Ekalliyet

zıt(karşıt) anlam Güvenilir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dönek, İki Yüzlü, Yalancı

zıt(karşıt) anlam Uymak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Karşı Gelmek, Aykırı Davranmak

zıt(karşıt) anlam Fedakar kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bencil

zıt(karşıt) anlam Onursuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Haysiyetli, Şerefli

zıt(karşıt) anlam Çabucak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yavaşça, Ağırca, Çok Yavaş

zıt(karşıt) anlam Bayatlık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tazelik

zıt(karşıt) anlam Hüzün kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevinç, Saadet, Neşe, Mutluluk

zıt(karşıt) anlam Tüketim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üretim

zıt(karşıt) anlam Boğazlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İştahsız

zıt(karşıt) anlam Yıkım kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yapım, Onarım, İmar, İnşa

zıt(karşıt) anlam Bihuzur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Huzurlu

zıt(karşıt) anlam Çekingen kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Atılgan, Girişken, Biperva, Civelek, Yüzsüz, Gözü Pek, Girgin, Pervasız

zıt(karşıt) anlam Dinçleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitkinleşmek, Yorulmak

zıt(karşıt) anlam Doğrucu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yalancı

zıt(karşıt) anlam İyi Geçinme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çatışma

zıt(karşıt) anlam Kadın kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Erkek

zıt(karşıt) anlam Talep kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Arz

zıt(karşıt) anlam Mahcup kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yüzsüz, Utanmaz, Sıkılmaz, Atak

zıt(karşıt) anlam Efkâr kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Neşe, Sevinç

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222