Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Didişme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Didişme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dayanışma

zıt(karşıt) anlam Ağla kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gül

zıt(karşıt) anlam Düğüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çözüm

zıt(karşıt) anlam Dapdaracık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gepgeniş

zıt(karşıt) anlam Cavlak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tüylü, Örtülü, Dolu, Giyinik

zıt(karşıt) anlam Yerleşik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Göçebe, Gezici, Seyyah

zıt(karşıt) anlam Büyüksemek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Küçümsemek

zıt(karşıt) anlam Şirin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevimsiz

zıt(karşıt) anlam Er kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Geç

zıt(karşıt) anlam Ayakucu kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Başucu

zıt(karşıt) anlam Grev kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İş Başı, Lokavt

zıt(karşıt) anlam Anlayışsız kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Düşünceli, Zeki

zıt(karşıt) anlam Hiddetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mülayim, Sakin

zıt(karşıt) anlam Mükellef kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Özensiz, Mütevazi, Yükümsüz

zıt(karşıt) anlam Yiğit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Korkak, Cesaretsiz, Yüreksiz

zıt(karşıt) anlam Dinçleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Bitkinleşmek, Yorulmak

zıt(karşıt) anlam Yüz Akı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yüz Karası

zıt(karşıt) anlam Kuşkusuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Şüpheli

zıt(karşıt) anlam Bir kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayrı

zıt(karşıt) anlam Soytarı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ciddi, Doğru

zıt(karşıt) anlam Geçicilik kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kalıcılık

zıt(karşıt) anlam Gani Gani kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çok Az

zıt(karşıt) anlam Dinlenmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yorulmak, Çalışmak, Önemsememek

zıt(karşıt) anlam Bayılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ayılmak, Kendine Gelmek

zıt(karşıt) anlam Sormak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cevaplamak, Yanıtlamak

zıt(karşıt) anlam Çıkmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İnmek, Batmak, Girmek, Dalmak, Saklanmak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222