Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Didişme kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Online Flash Oyun Sitesi

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Didişme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Dayanışma

zıt(karşıt) anlam Biperva kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekingen

zıt(karşıt) anlam Yıkık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sağlam, Bayındır, Mamur

zıt(karşıt) anlam Durgunluk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Faaliyet, Galeyan

zıt(karşıt) anlam Adavet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kardeşlik, Dostluk

zıt(karşıt) anlam Kart kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Genç, Körpe, Taze

zıt(karşıt) anlam Katışık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Halis, Saf, Arı

zıt(karşıt) anlam Atılmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Çekilmek

zıt(karşıt) anlam Uyanıklık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gaflet

zıt(karşıt) anlam Aferin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azar, Kızmak

zıt(karşıt) anlam Vebal kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sevap

zıt(karşıt) anlam Çıplak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Giyinik, Örtük

zıt(karşıt) anlam Mamur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Viran, Yıkık, Harap

zıt(karşıt) anlam Mayi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Katı

zıt(karşıt) anlam Mecburi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İhtiyari

zıt(karşıt) anlam Amiyane kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kibarca, Özel

zıt(karşıt) anlam Toplanma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dağılma

zıt(karşıt) anlam Üryan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Giyinik

zıt(karşıt) anlam İstirahat kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yorulma

zıt(karşıt) anlam Önemli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ehemmiyetsiz, Fuzuli, Gereksiz

zıt(karşıt) anlam Ziyan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kar, Kazanç, Faide

zıt(karşıt) anlam Öz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Üvey, Uydurma, Katışık

zıt(karşıt) anlam Saçma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mantıklı, Yerinde, Değerli

zıt(karşıt) anlam Didişmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dayanışmak

zıt(karşıt) anlam Çok Çirkin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Enfes

zıt(karşıt) anlam Uzatmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kısaltmak

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222