Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Dar kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Kız Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Dar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Geniş, Enli, Yeterli

zıt(karşıt) anlam Sinirli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sakin

zıt(karşıt) anlam Takatsiz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Güçlü, Dayanıklı

zıt(karşıt) anlam Düş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gerçek

zıt(karşıt) anlam Veda kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kavuşmada Esenleşme

zıt(karşıt) anlam Şakadan kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cidden

zıt(karşıt) anlam Nazari kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uygulamalı, Pratik

zıt(karşıt) anlam Yıldırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Cesaretlendirmek

zıt(karşıt) anlam Yumuşak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Katı, Sert, Berk, Sağlam, Haşin, Şiddetli

zıt(karşıt) anlam İndirim kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Artırım, Zam

zıt(karşıt) anlam Serinkanlı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Telaşlı, İvecen

zıt(karşıt) anlam Bulandırmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Durultmak

zıt(karşıt) anlam Şiddetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşak, Sakin, Mülayim

zıt(karşıt) anlam İhanet kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Sadakat, Bağlılık

zıt(karşıt) anlam Oynak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Hareketsiz

zıt(karşıt) anlam Köle kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Efendi, Egemen

zıt(karşıt) anlam Toptancı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Perakendeci

zıt(karşıt) anlam Obur kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boğazsız, İştahsız

zıt(karşıt) anlam Riayet Etmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uymamak

zıt(karşıt) anlam Belgin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kapalı, Namsız, Gizli

zıt(karşıt) anlam Tezyit kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Azaltma, Eksiltme

zıt(karşıt) anlam Sarf Etmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Tasarruf Etmek

zıt(karşıt) anlam Uyanmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Uyumak

zıt(karşıt) anlam Dışlak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İçlek

zıt(karşıt) anlam Dirayetli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yeteneksiz, Beceriksiz

zıt(karşıt) anlam Çelebi kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Terbiyesiz, Kaba

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222