Eğitim Sitesi

Dosya Yükle

Düşe Kalka kelimesinin zıt-karşıt anlamı, anlamlısı

Reklamlar

Arabalı Oyunları Oyna

İstediğiniz Kelimenin Zıt (Karşıt) Anlamını Arayın

zıt(karşıt) anlam Aradığınız Düşe Kalka kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kolayca

zıt(karşıt) anlam Peşin kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Veresiye, Vadeli, Ödünç, Taksit

zıt(karşıt) anlam Yayla kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kışla

zıt(karşıt) anlam Çizme kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Silme

zıt(karşıt) anlam Güçlük kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kolaylık

zıt(karşıt) anlam Tahripkâr kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yapıcı

zıt(karşıt) anlam İhtiyarlık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gençlik

zıt(karşıt) anlam Pekiştirmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Gevşetmek, Zayıflatmak, Yumuşatmak

zıt(karşıt) anlam Ayrılma kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Vuslat, Kavuşma

zıt(karşıt) anlam Negatif kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Pozitif, Olumlu

zıt(karşıt) anlam Tüm kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yarım

zıt(karşıt) anlam Suçsuz kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Mücrim, Kabahatli, Günahkar

zıt(karşıt) anlam Obruk kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dışbükey, Konveks

zıt(karşıt) anlam Mahpus kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Serbest, Hür

zıt(karşıt) anlam Canlılık kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Ölülük, Miskinlik, Güçsüzlük, Tembellik

zıt(karşıt) anlam Haberleşmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı İlgiyi Kesmek

zıt(karşıt) anlam Ağzısıkı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Boşboğaz

zıt(karşıt) anlam Kabalaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Nazikleşmek

zıt(karşıt) anlam Özenli kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Derme Çatma, Eften Püften, Alelade, Üstünkörü, Dikkatsiz, Gelişigüzel

zıt(karşıt) anlam Adam kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Kadın

zıt(karşıt) anlam Dövüş kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Barış

zıt(karşıt) anlam Anlaşmak kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Anlaşmazlık, Bozuşmak

zıt(karşıt) anlam Davalı kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Davacı

zıt(karşıt) anlam Pek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Yumuşak, Gevşek, Yavaş

zıt(karşıt) anlam Sökmek kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Dikmek, Çakmak, Çitmek

zıt(karşıt) anlam Çirkef kelimesinin zıt / karşıt anlamlısı Temiz, Duru

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü

Arama Bölümü Sayfanın En Üst Kısmındadır.

zıt(karşıt) anlam KARŞIT (ZIT) ANLAMLI KELİMELER

Anlam bakımından birbirine ters düşen, birbiriyle çelişen sözcüklere zıt (karşıt) anlamlı kelimeler denir. Aynı anlam düzlemi içinde uçlarda yer alan sözcüklerdir. Bir sözcüğün anlattığı kavramın karşıtını anlatır. Üstteki örnekleri inceleyebilirsiniz.

 

zıt(karşıt) anlam Her sözcüğün zıt anlamlısı yoktur.

 

zıt(karşıt) anlam -lı, -sız sıfat yapım ekleriyle ya da olumsuzluk (-ma) ekiyle oluşturulan sözcükler karşıtlık anlamı içermez.

 

Sözcüklerin olumsuzluk durumu zıt anlamlısı demek değildir. "Ezgi eve geldi." cümlesi olumludur. Bu cümlenin olumsuz hâli "Ezgi eve gelmedi" dir. Geldi ile gelmedi zıt anlamlı değildir. Geldi sözcüğünün olumsuzu" gelmedi", zıt anlamı ise "gitti" dir.

 

zıt(karşıt) anlam Kelimeler arasındaki karşıtlık cümledeki kullanıma göre değişir. "doğru" kelimesinin zıt anlamlısı bir cümlede "eğri" olurken, diğerinde "yanlış" olabilir.

 

zıt(karşıt) anlam Bir sözcüğün karşıt anlamlısını o sözcüğün cümle içinde kazandığı anlam belirler. Örnek: "zor - kolay"

Senin, benimle zorun ne? (Bu cümlede "kolay" ın karşıtı değildir.)

Bu valizi taşımak oldukça zormuş. (Bu cümlede "kolay"ın karşıtıdır.)

Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler Sözlüğü Arşivinde Toplam İçerik : 3222